Integracja na tęczowo

Mimo trudnego rynku, Solidex utrzymał kluczowe wskaźniki na prawie nie zmienionym poziomie.

Mimo trudnego rynku, Solidex utrzymał kluczowe wskaźniki na prawie nie zmienionym poziomie.

120, 60, 35 % - w takim tempie z roku na rok rosła wartość sprzedaży produktów i usług Solidexu w latach 1998-2001. Pierwszy trudny dla całej branży IT "rok prawdy" 2001 krakowska firma zakończyła w dobrym stylu, po części dzięki dużemu kontraktowi na modernizację sieci Banku Pekao SA. Gorzej wygląda bilans roku 2002. Nie udało się podtrzymać dobrej passy - po raz pierwszy przychody spadły poniżej poziomu wyznaczonego w poprzednich dwunastu miesiącach.

Przedstawiciele firmy tłumaczą, że spadek sprzedaży wynika tak naprawdę z przeniesienia fakturowania kilku większych kontraktów realizowanych pod koniec 2002 r. na styczeń 2003 r., a nie z pogorszenia się sytuacji firmy. Potwierdzeniem tej tezy mogą być: utrzymanie przez Solidex wysokiej stopy rentowności netto - na poziomie ok. 10% - oraz fakt, że zdecydowana większość (ponad 95% obrotów) to sprzedaż do klientów końcowych.

Pilnowanie równowagi

Integracja na tęczowo

Zbigniew Skotniczny, prezes zarządu Solidex SA

Podobnie jak rok wcześniej, relatywnie niskie marże na sprzęt Solidex potrafił zrekompensować zwiększeniem przychodów z usług, m.in. poprzez wyraźne oddzielenie usług od sprzętu w ofertach wysyłanych do klientów. "Rynek znormalniał, co oznacza, że klienci nie inwestują na zapas. Ważą każdą złotówkę i dokładnie porównują konkurencyjne oferty, a my im to tylko ułatwiamy. Poza tym, patrząc wstecz, widzę, że przyjęty przez nas dawno temu zrównoważony model sprzedaży sprawdza się bez względu na okoliczności. Każdego roku ze sprzętu uzyskujemy mniej więcej 70-80% przychodów, z usług zaś 20-30%" - komentuje Zbigniew Skotniczny, prezes zarządu Solidex SA w Krakowie.

Struktura sektorowa sprzedaży firmy w ub.r. nie zmieniła się w znaczącym stopniu. Od wielu lat największa część sprzedaży (w 2002 r. było to ok. 35%) trafiała do sektora finansowego. Podobnie jak przed rokiem, mniej więcej 30% obrotów wygenerował sektor telekomunikacyjny. Ich pozostała część to głównie branża usługowa, administracja i przemysł. Największe kontrakty zawarte w 2002 r. to: dostawa i roll-out ponad 3500 urządzeń Cisco na potrzeby budowy sieci LAN i WAN wraz z systemem telefonii IP (w tym ponad 2500 telefonów IP) dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; rozbudowa sieci Ministerstwa Finansów w ponad 120 oddziałach i placówkach celnych; serwis i wsparcie techniczne dla sieci LAN i WAN Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z punktu widzenia strategii firmy na najbliższy rok najważniejsza wydaje się jednak umowa ramowa z Telekomunikacją Polską na dostawy sprzętu i oprogramowania, świadczenie usług oraz kilka objętych klauzulą poufności umów z kilkoma innymi klientami.

Filary stabilności

Solidex od wielu lat współpracuje z kilkoma dostawcami technologii. Ponad połowa - ok. 60% obrotu Solidex wciąż pochodzi ze sprzedaży rozwiązań Cisco Systems - od przełączników i routerów, przez systemy zabezpieczające (systemy zaporowe, systemy wykrywania włamań itp.) i systemy telefoniczne wykorzystujące technologię Voice over IP, aż po - wprowadzone do oferty w ub.r. - systemy dystrybucji treści. Na drugim miejscu (tu również nie ma żadnego zaskoczenia) plasują się rozwiązania Sun Microsystems.

Jednym z szybciej rozwijających się obszarów sprzedaży jest szeroko rozumiane oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą - systemy do monitorowania pracy sieci oraz systemy katalogowe i pocztowe. "Klienci nie szukają obecnie nowych rozwiązań, lecz sposobów na zwiększenie funkcjonalności już zakupionych systemów oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji. Ten, kto potrafi im w tym pomóc, wygrywa" - podkreśla Zbigniew Skotniczny.

Poszerzanie bazy

Integracja na tęczowo

Solidex

Solidex od lat współpracuje z czołowymi dostawcami rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci, takimi jak: Check Point i Nokia w dziedzinie systemów zaporowych oraz Systems w dziedzinie systemów wykrywania włamań sieciowych. Ich produkty wzbogacają oferowane przez Solidex rozwiązania Cisco. W dziedzinie systemów bezpiecznego dostępu do danych Solidex współpracuje również z RSA Security. Łączny udział rozwiązań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem sieciowym w sprzedaży wyniósł w ub.r. ponad 5%.

W roku 2002 do oferty Solidex weszły dwa nowe rodzaje rozwiązań, które, tak jak wszystkie dotychczasowe, pozostają w ścisłym związku z sieciami LAN/WAN. Pierwsze z nich to systemy do zdalnego nauczania Pathlore i Outstart. Wprowadzenie do oferty rozwiązań typu e-learning jest dopełnieniem oferty rozwiązań do zarządzania treścią na poziomie infrastruktury sieciowej: przełączników i routerów obsługujących technologię IP Multicast, serwerów buforujących i systemów do transmisji audio-wideo. W roku 2003 Solidex planuje podpisanie kilkunastu kontraktów na dostawę rozwiązań tego rodzaju - głównie w bankowości i telekomunikacji. Firma liczy, że zasiane w ten sposób ziarno przyniesie w tym i przyszłym roku plon w postaci wdrożeń aplikacji do zdalnego nauczania.

Drugą intensywnie rozwijaną przez Solidex dziedziną są systemy pamięci masowych NAS i SAN. Solidex podpisał umowę z jednym z najbardziej liczących się producentów serwerów plików typu NAS (Network Attached Storage) - firmą Network Appliance oraz rozszerza ofertę o narzędzia do zarządzania systemami pamięci masowych. "Lata chude traktujemy jako okazję do poszerzania kompetencji i skupienia na rozwoju wewnętrznym. W 2002 r. wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy m.in. system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2001 oraz Wewnętrzny System Kontroli (WSK) umożliwiający obrót towarami o znaczeniu strategicznym" - mówi prezes Solidexu.

Nowa-stara siedziba

Solidex to jedna z nielicznych spółek technologicznych, które nie popadły w tarapaty finansowe w związku z inwestycjami w nieruchomości. Wystarczy wspomnieć przykład Apeximu czy CDN. Wiosną br. nastąpiło oficjalnie otwarcie siedziby Solidex - tęczowego biurowca przy ul. Lea w Krakowie.


TOP 200