Integracja na sercu

Środowisko integracyjne stworzone w Kredyt Banku na potrzeby bankowości internetowej umożliwia bankowi łatwe łączenie dowolnych systemów.

Środowisko integracyjne stworzone w Kredyt Banku na potrzeby bankowości internetowej umożliwia bankowi łatwe łączenie dowolnych systemów.

Nieco ponad rok temu Kredyt Bank, jako jeden z ostatnich banków w Polsce, uruchomił system bankowości elektronicznej. "Wiedzieliśmy, że skoro zaczynamy tak późno, musimy zrobić to najlepiej. Stworzenie platformy integracyjnej miało nam ułatwić późniejsze integrowanie kolejnych systemów" - mówi Michał Kosman, dyrektor Biura Bankowości Elektronicznej w Kredyt Banku. Bank zdecydował się zrezygnować z rozwijanego samodzielnie od wielu lat monitora transakcji Impuls na rzecz nowej platformy stworzonej przy użyciu technologii BEA Systems. Dzięki standaryzacji bank może obecnie wymieniać dane pomiędzy dowolnymi aplikacjami. To właśnie dzięki systemowi SUB (Serwer Usług Bankowych), Kredyt Bank będzie mógł wkrótce zaoferować wdrażane w całej grupie KBC usługi bankowości elektronicznej dla międzynarodowych korporacji.

Trudne chwile

Integracja na sercu

Michał Kosman, dyrektor Biura Bankowości Elektronicznej w Kredyt Banku

W związku z tym, że Kredyt Bank tak późno zdecydował się na uruchomienie usług bankowości internetowej, chciał w chwili ich uruchomienia zaoferować maksymalnie bogatą funkcjonalność, nie gorszą niż konkurencja. "To spowodowało, że w jednym etapie musieliśmy zrealizować poza podstawowymi funkcjami także obsługę kart płatniczych czy kredytów - funkcji, które inne banki wprowadzały w kolejnych miesiącach po uruchomieniu podstawowej funkcjonalności. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na testowanie systemu" - podkreśla Michał Kosman.

Projekt uruchomienia usług internetowych KB24 trwał kilkanaście miesięcy i obejmował stworzenie trzech systemów: platformy integracyjnej oraz dwóch elektronicznych kanałów dostępu - internetowego i telefonicznego. Do projektu System Ű Ű Bankowości Elektronicznej KB24 Kredyt Bank powołał konsorcjum dwóch firm: Infovide zajęło się budową systemu SUB, ComputerLand zaś przygotował interfejsy do systemów bankowych i aplikacji bankowości internetowej. Wdrożenie było tym trudniejsze, że bank jednocześnie finalizował wdrożenie scentralizowanego systemu bankowego. Przez kilka miesięcy SUB współpracował więc równolegle z systemem Profile i z wysłużonym systemem Bankier, z którego korzystały jeszcze niektóre oddziały. Z chwilą przejścia na system centralny replikacja odbywa się tylko do jednej bazy danych, zamiast do kilku czy kilkunastu znajdujących się w różnych regionach kraju.

Sentymenty na bok

Decyzja o wyborze narzędzi, które posłużą do budowy platformy integracyjnej, była dla banku podwójnie skomplikowana. Trzeba było nie tylko zdecydować o wyborze dostawcy, ale przede wszystkim podjąć decyzję, czy w ogóle go wybierać. Bank korzystał wcześniej z własnego, samodzielnie rozwijanego monitora transakcyjnego Impuls, który był stosowany do integracji poszczególnych instalacji systemu Bankier. "Decyzja o wyborze rozwiązania komercyjnego nie była łatwa" - wspomina Michał Kosman. Trudno było wyrzec się gromadzonego przez lata know-how. "Ostatecznie zadecydowała szczegółowa analiza funkcjonalna, która przemawiała za wyborem komercyjnego monitora transakcyjnego" - dodaje.

Bank rozważał technologie oferowane przez IBM i BEA Systems. O wyborze narzędzi BEA Systems - monitora transakcyjnego Tuxedo oraz serwera aplikacyjnego WebLogic - zadecydowało w dużej mierze to, że narzędzia BEA były łatwiejsze do opanowania dla informatyków Kredyt Banku. "Wybór produktów BEA Systems był wyborem lepszego zaplecza autoryzowanych partnerów szkoleniowych oraz firm, które budują własne rozwiązania, wykorzystując te technologie" - komentuje wybór Michał Kosman.

Czas wypłaty

Stworzenie elastycznej infrastruktury integracyjnej zaczyna przynosić Kredyt Bankowi konkretne korzyści. W ramach całej grupy KBC trwa projekt mający na celu uruchomienie internetowej aplikacji pozwalającej na obsługę wielkich międzynarodowych korporacji, dla których usługi KB24 nie są wystarczające. "System internetowy administrowany przez KBC w Belgii zostanie za pomocą platformy SUB podłączony do systemów Kredyt Banku" - wyjaśnia Michał Kosman. - "Interfejs użytkownika budowanego systemu będzie rozbudowany o funkcjonalność sieci SWIFT. Pozwoli to na obsługę z jednego miejsca wszystkich należących do firmy rachunków w bankach KBC na całym świecie. Przykładowo, klient banku w USA będzie mógł sprawdzić np. stan konta oddziału firmy w Polsce".

Dublowanie niezawodności

Systemy obsługujące KB24 zostały zdublowane.

Działają dwa równoległe środowiska - serwery: aplikacyjne, dostępowe i WWW . Do budowy bazy danych wykorzystano bazę Oracle Parallel Server.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200