Integracja integratorów

Firmy Koma-Technimex i Prokom podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia grupy kapitałowej. Grupa - zwana na razie PKT - ma szansę stać się największą polską firmą w grupie informatycznej. Wskazują na to cechy powstającego holdingu: obroty szacuje się na 140 mln PLN (przewidywane do końca br. na 200 mln PLN), zyski, zatrudnienie, sieć przedstawicielstw oraz gama oferowanych produktów.

Firmy Koma-Technimex i Prokom podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia grupy kapitałowej. Grupa - zwana na razie PKT - ma szansę stać się największą polską firmą w grupie informatycznej. Wskazują na to cechy powstającego holdingu: obroty szacuje się na 140 mln PLN (przewidywane do końca br. na 200 mln PLN), zyski, zatrudnienie, sieć przedstawicielstw oraz gama oferowanych produktów.

Na uwagę zasługuje komplementarność oferty nowej grupy, obejmującej wszystkie elementy potrzebne do realizacji złożonych systemów informatycznych w dużych organizacjach.

Na kilka dni przed podpisaniem listu intencyjnego z Prokomem, Koma-Technimex prowadziła rozmowy dotyczące wejścia w skład holdingu tworzonego przez ComputerLand.


TOP 200