Integracja grupy bankowej

Grupa Pekao S.A. wdroży nowy system wspomagający pracę banków, wchodzących w jej skład.

Grupa Pekao S.A. wdroży nowy system wspomagający pracę banków, wchodzących w jej skład.

Zespół wdrożeniowy, w skład którego wchodzą informatycy ze wszystkich czterech banków Grupy Pekao S.A., zadecydował o wyborze nowego, zintegrowanego systemu do wspomagania zarządzania i kierowania operacjami bankowymi.

Decyzja latem

Jak stwierdzili przedstawiciele Pekao S.A., zrezygnowano z wprowadzenia we wszystkich czterech łączących się bankach jednego z działających już systemów, jak również integracji ich w całość. "Dokonujemy zakupu całkowicie nowego systemu, ponieważ, każdy z obecnie wykorzystywanych, we wszystkich czterech bankach, posiada swoje ograniczenia. Poza tym w perspektywie integracji z Unią Europejską musimy wdrożyć system, który byłby dostosowany do obowiązujących w niej standardów i umożliwiłby nam oferowanie nowych usług, dostępnych już na Zachodzie" - mówi Tadeusz Kuranowski, dyrektor departamentu informatyki w Pekao S.A.

W związku z decyzją o wyborze nowego systemu informatycznego obecnie uruchamiany jest przetarg na dostawcę oprogramowania. Do 3 marca br. zostaną wybrane oferty firm, które wezmą udział w drugim etapie przetargu, kiedy to negocjowane będą poszczególne kontrakty. Ostateczną decyzję co do wyboru dostawcy, kierownictwo Grupy podejmie w połowie tego roku.

Przy okazji integracji systemów informatycznych ma ulec wymianie część wykorzystywanego do tej pory w bankach sprzętu komputerowego. Jak powiedział Tadeusz Kuranowski, zespół wdrożeniowy dąży do tego, aby podstawowym systemem operacyjnym, wykorzystywanym w Grupie Pekao S.A., był Windows NT Microsoftu.

Bankomaty i maklerzy

Grupa Pekao S.A. zamierza także zunifikować i połączyć w jedną sieć wszystkie bankomaty należące do czterech banków. Do tej pory każdy bank posiadał własną sieć bankomatową. Muszą jednak zostać podpisane odpowiednie umowy, jak również połączone mają być sieci zarządzające i kontrolujące transakcje w bankomatach. "Proces ten powinien być zakończony dużo wcześniej niż wdrożenie systemu kontrolującego pracę banków Grupy" - stwierdził Tadeusz Kuranowski. Najwięcej tego typu urządzeń (85 w całej Polsce) posiada lider Grupy - Pekao S.A.

Jednocześnie trwają także prace nad ujednoliceniem wykorzystywanych systemów informatycznych w biurach maklerskich czterech banków. Zajmuje się tym oddzielna grupa informatyków, ponieważ zgodnie z przepisami oba systemy muszą działać niezależnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200