Integracja dla biznesu

Projekty integracji między aplikacjami wykonuje się w celu zrealizowania obsługi procesu biznesowego. Niedawno wykonywano działania integracyjne, by centralizować bazę kontrahentów, automatyzować wymianę danych między aplikacjami obsługującymi procesy w różnych działach.

Integracja dla biznesu
Oczywiście, integrację między aplikacjami, mającą na celu ujednolicenie najważniejszych baz firmy nadal się przeprowadza, ale zwykle jest to wykonywane razem ze wdrożeniem nowego oprogramowania. Najczęściej stosowaną metodą jest użycie interfejsów programistycznych API w samej aplikacji lub bazodanowych.

Połączyć silosy

Cechą charakterystyczną IT wielu firm jest obecność pionowych stosów oprogramowania stanowiących wyspy, tzw. silosów. Oprogramowanie to służy do obsługi wybranych procesów biznesowych i bardzo rzadko integrowano je z pozostałą częścią oprogramowania IT.

„W przypadku silosów najczęściej spotykanym scenariuszem integracji jest udostępnienie danych, by zasoby z jednego silosu były widoczne w firmie. Przykładem takiego wdrożenia jest połączenie systemów e-commerce, w których klienci składają przez internet zamówienia, z systemami logistycznymi, które obsłużą to zamówienie. Pracownicy z działu logistyki chcieliby jak najszybciej wiedzieć o spływających zamówieniach na towary, a zazwyczaj oba systemy – logistyczny i zamówień – działają osobno” – mówi Przemysław Kulik, starszy menedżer działu zarządzania produktami w Software AG.

System zamknięty jak w banku

Sposób integracji zależy od zastosowania łączonych aplikacji. Nowsze oprogramowanie, korzystające ze standardowych baz oraz wyposażone w odpowiednie API, zazwyczaj integruje się łatwo. Niektóre z tych narzędzi są już przystosowane do połączenia z innym oprogramowaniem, niekiedy producent od razu proponuje skorzystanie z wymiany danych przez pliki, obiekty w bazie danych albo przez portal webowy. Inaczej wygląda integracja w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, które zazwyczaj eksploatują aplikacje przez wiele lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200