Integracja WebSphere i Lotus Notes

Należąca do IBM firma Lotus Development opracowała rozwiązania umożliwiające współpracę systemów Notes i Domino z serwerem aplikacji sieciowych WebSphere. IBM przedstawi również podobne rozwiązania integracyjne dla produktów Tivoli Systems.

Aplikacje Lotus Notes i Domino będą współpracowały z serwerem aplikacji WebSphere. Jest to pierwszy krok mającym na celu umożliwienie komunikacji pomiędzy rozwiązaniami Lotus Development oraz innymi aplikacjami i systemami bazodanowymi, poprzez platformę WebSphere. Wymiana danych odbywać będzie się z wykorztystaniem technologii XML. Specjaliści są zdania, że IBM chce zaoferować podobne rozwiazania zunifikowanej wymiany danych pomiędzy różnymi platformami i sieciowymi usługami, jakie Microsoft proponuje w ramach inicjatywy .NET. IBM zapowiedział już oprocowanie rozwiązań integracyjnych z WebSphere dla produktów Tivoli Systems.

Według analityków działania IBM, silnie wspierającego system Linux oznaczają, że firma zamierza aktywniej konkurować z Microsoftem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią użytkownicy systemów Lotus Notes będą mogli korzystać także z bezprzewodowych usług Instant Messaging poprzez platformę Sametime Everyplace. W marcu br. Lotus Development nawiązał współpracę z firmami Ericsson i Nokia, dzięki której użytkownicy komórkowych uzyskają dostęp do korporacyjnych systemów poczty elektronicznej, funkcji kalendarza i książki kontaktów systemu Notes. Bezprzewodowe usługi IM dostępne będą na razie jedynie w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz również:

***

Lotus Development współpracuje z firmami Ericsson i Nokia


TOP 200