Integracja Notes i NDS

Serwery Lotus Notes będą zarządzane za pośrednictwem NDS

Serwery Lotus Notes będą zarządzane za pośrednictwem NDS

Przedstawiciele Lotus Development poinformowali o rozpoczęciu pierwszego etapu integracji Lotus Notes 4.0 z usługami katalogowymi NetWare Directory Services (NDS) dostępnymi w systemie NetWare 4.x firmy Novell.

Plany nie przewidują jednak integracji książki adresowej Notes z NDS, a jedynie identyfikowanie serwerów Notes jako obiektów w strukturze NDS. Dzięki temu możliwy będzie dostęp do nich i zarządzanie nimi za pośrednictwem NDS-u.

Dużą zaletą integracji Notes z systemem usług katalogowych NetWare będzie możliwość wyszukiwania bezpośrednio z oprogramowania klienckiego serwerów Notes w strukturze NDS. Pozwoli to zrezygnować z protokołu SAP (Service Advertising Protocol) wykorzystywanego obecnie w tym celu w serwerach Notes.

Oprócz integracji z NDS-em Lotus dostarczy także aplikację Notes NDSMGR przeznaczoną dla systemu Windows 3.1. Będzie ona zintegrowana z programem NWAdmin i ma służyć do zarządzania obiektami reprezentującymi serwery Notes w NDS-ie. Pozwoli definiować nowe obiekty mające takie same nazwy, jak serwery Notes pracujące w sieci, ich adres IPX, numer wersji oprogramowania serwera, aktualny status i dodatkowe informacje.

Lotus jeszcze nie poinformował o planowanym terminie zakończenia prac nad tym oprogramowaniem.


TOP 200