Instytut Medycyny Pracy będzie korzystał z platformy zarządzania wiedzą

Spółka Rodan Systems podpisała umowę na realizację platformy informatycznej do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Wartość kontraktu wynosi 3 567 000 zł brutto. Przedmiotem umowy jest budowa, uruchomienie i wdrożenie platformy informatycznej, składającej się z wewnętrznej platformy zarządzania wiedzą i portalu zewnętrznego jako Systemu Baz Danych Nauki. Umowa obejmuje również dostawę oprogramowania i sprzętu niezbędnego do budowy, uruchomienia i wdrożenia platformy informatycznej.

W ramach platformy zarządzania wiedzą wdrożone będą miedzy innymi:

- Moduł Naukowca, będący elementem serwisu społecznościowego, o zasięgu globalnym. Umożliwi on tworzenie profilu personalnego, ocenę dorobku naukowego, wymianę informacji i poszukiwanie współpracowników do realizacji badań naukowych.

- Moduł Projektów Badawczych umożliwiający w tym samym czasie pracę naukowców z różnych lokalizacji nad wspólnie prowadzonymi projektami naukowymi. Podstawowym elementem tego modułu będzie każdorazowo tworzony elektroniczny kwestionariusz, zintegrowany z mechanizmami, narzędziami i modułami ułatwiającymi zdalną pracę grupową nad jednym projektem w zunifikowanym środowisku.

Jednym z elementów funkcjonalnych wdrażanej platformy zarządzania wiedzą będzie cały obszar związany z klasycznym kancelaryjnym elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw. W systemie będą wykorzystane moduły: ontologii, zarządzania procesami pracy (workflow), formularzy elektronicznych, repozytorium dokumentów i relacyjnej bazy danych. W systemie możliwe będzie również kompleksowe zarządzanie i monitorowanie prowadzonych projektów badawczych, zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi.


TOP 200