Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk pracuje już na SIMPLE.ERP

W Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk zakończyło się wdrożenie "Zintegrowanego Systemu Informatycznego" SIMPLE.ERP.

System został wdrożony w obszarze finansów i księgowości, majątku trwałego, zarządzania personelem oraz obiegu dokumentów. Dodatkowo wdrożono również narzędzie do kontrolingu. System SIMPLE.ERP został zintegrowany z innymi systemami, które już funkcjonują w instytucie.


TOP 200