Instalacja bez administratora

Remote OS Installation - mechanizm zdalnej instalacji systemu - pozwoli uniknąć manualnej instalacji Windows 2000 Professional w sieciach korporacyjnych.

Remote OS Installation - mechanizm zdalnej instalacji systemu - pozwoli uniknąć manualnej instalacji Windows 2000 Professional w sieciach korporacyjnych.

Dobrym uzupełnieniem opisywanego w ubiegłym tygodniu zestawu technologii IntelliMirror jest rozwiązanie Remote OS Installation, w które standardowo wyposażona jest każda wersja serwerowa Windows 2000. Umożliwia ono zdalną zautomatyzowaną instalację systemu operacyjnego Windows 2000 Professional na nowych stacjach roboczych podłączanych do sieci. Administrator może przygotować odpowiednio prekonfigurowane wersje systemu dla użytkowników z różnych działów firmy. Podstawową wadą tej technologii jest to, że pozwala na automatyczną instalację tylko Windows 2000 Professional. Microsoft nie chce bowiem, aby administratorzy rezygnowali z zakupu oprogramowania Systems Management Server, które pozwala zautomatyzować dystrybucję dowolnego oprogramowania w sieci.

Specjalne uruchamianie

Aby zainstalować na nowym komputerze system operacyjny poprzez wykorzystanie serwera z usługą Remote OS Installation, trzeba go najpierw uruchomić w tzw. trybie Service Boot. Na komputerach, które są zgodne ze specyfikacją PC98 (a w szczególności obsługują specyfikację Intel Wired for Management Baseline Specification 2.0), przy uruchamianiu wystarczy wcisnąć odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy (standardowo F12). Starsze komputery wymagają uruchomienia ze specjalnie przygotowanej przez administratora dyskietki startowej, na której znajdują się m.in. sterowniki karty sieciowej. Po uruchomieniu komputer inicjuje automatycznie sesję komunikacyjną z najbliższym serwerem Windows 2000, obsługującym zapytania typu Remote Boot.

Serwer taki wymaga identyfikacji użytkownika i po jego zalogowaniu sprawdza w usługach Active Directory (a dokładnie w konfiguracji Group Policy), z jakimi ustawieniami na stacji użytkownika powinien być zainstalowany system Windows 2000 Professional. Jeśli administrator przydzieli użytkownikowi więcej niż jedną konfigurację (np. dla komputera stacjonarnego i przenośnego), to procedura instalacyjna wyświetli mu listę konfiguracji, z których może skorzystać. Po wybraniu żądanej wersji system zostanie zainstalowany automatycznie bez konieczności ingerencji użytkownika. Dzięki usłudze Remote OS Installation można więc całkowicie wyeliminować konieczność manualnej instalacji systemu operacyjnego na stacjach roboczych.

Wymagania

Aby korzystać z usług Remote Installation Services (RIS), konieczne jest posiadanie w sieci serwerów Windows 2000 wyposażonych w usługi Active Directory, DNS i DHCP. Wszystkie te usługi mogą pracować na jednym serwerze lub na kilku komputerach rozproszonych w sieci.

Podczas instalacji usługi RIS administrator musi wskazać miejsce, w którym będą przechowywane pliki instalacyjne Windows 2000 Professional (musi to być partycja NTFS), i dysponować CD-ROM-em z tą wersją systemu (zostanie ona skopiowana na lokalny dysk serwera). W zależności od obranego modelu pracy serwera RIS możliwa jest zdalna instalacja systemu na wszystkich stacjach roboczych (których użytkownicy poprawnie zostaną zidentyfikowani przez Active Directory) lub z ograniczeniem do tych stacji, które mają już konta w domenie Windows 2000.

Krytyczne z punktu widzenia pracy serwera RIS jest dodanie opisujących go wpisów do konfiguracji DHCP, bo wówczas klienci DHCP mogą uzyskać informację o tym, gdzie znaleźć serwer umożliwiający zdalną instalację systemu.

Konfigurując usługi RIS, administrator może również szczegółowo określić, jakie nazwy będą nadawane stacjom roboczym, na których będzie instalowany system (mogą być one uzależnione od identyfikatora, imienia i nazwiska użytkownika, a także adresu MAC karty sieciowej).

Narzędzia

Z usługą RIS na serwerze jest instalowanych kilka narzędzi, które ułatwiają przygotowywanie zdalnych instalacji systemu. Jednym z nich jest Remote Installation Preparation Wizard (RIPREP.EXE), pozwalający na przygotowanie w pełni skonfigurowanej, standardowej, korporacyjnej wersji instalacyjnej systemu. Najpierw administrator instaluje na stacji roboczej standardową wersję Windows 2000 Professional, wykorzystując do tego celu serwer RIS. Następnie konfiguruje środowisko pracy, ustawia standardową tapetę, kolory ekranu i rozdzielczość, instaluje niezbędne aplikacje itp. Po wprowadzeniu wszystkich zmian uruchamia program RIPREP.EXE, który z aktualnej konfiguracji systemu tworzy kolejną wersję instalacyjną umieszczaną na serwerze RIS. Umożliwia to przygotowanie jednoczesnej instalacji Windows 2000 Professional i dodatkowych aplikacji.

Pomocna, szczególnie w przypadku wykorzystywania starszych komputerów, jest również aplikacja Remote Installation Boot Floppy (RBFG.EXE). Umożliwia ona tworzenie dyskietek pozwalających uruchamiać zdalne instalacje systemu na komputerach nie obsługujących uruchamiania w trybie Service Boot.


TOP 200