Instalacja Windows Me

Jak uniknąć kłopotów przy instalacji najnowszego systemu Windows?

Jak uniknąć kłopotów przy instalacji najnowszego systemu Windows?

Choć system Windows Me nie wprowadza zasadniczych zmian w porównaniu z Windows 98, to zapewne wielu użytkowników zdecyduje się na migrację. Dokonując aktualizacji, warto pamiętać o kilku zasadach.

1. Program Scandisk Aktualizując system Windows 98, należy wcześ- niej bezwzględnie uruchomić prog- ram Scandisk. Instalator Windows Me również uruchamia ten program, ale w przypadku wykrycia błędów nie naprawia ich, lecz zatrzymuje proces instalacji.

2. Oprogramowanie antywirusowe Przed instalacją Windows Me warto uruchomić program antywirusowy i sprawdzić, czy komputer nie jest zainfekowany. Następnie należy wyłączyć oprogramowanie wykrywające wirusy (również procedury wbudowane w BIOS). W przeciwnym razie oprogramowanie antywirusowe będzie niepotrzebnie alarmować o pojawie- niu się wirusa w trakcie instalowania systemu.

3. Sterowniki Jeśli do komputera są podłączone urządzenia peryferyjne, takie jak skanery, modemy itp., wcześniej trzeba pobrać ze stron WWW producentów tych urządzeń nowe sterowniki przeznaczone dla Windows Me.

4. Kopia zapasowa Przed przystąpieniem do instalacji Windows Me należy wykonać pełną kopię bezpieczeństwa systemu Windows 98. W razie pojawienia się poważnych problemów pozwala to na powrót do starej konfiguracji.

5. Zakończenie wszystkich zadań Aby proces instalowania oprogramowania przebiegł bez zakłóceń, należy wcześniej - jeśli to możliwe - zamknąć wszystkie uruchomione zadania.

6. Dyskietka awaryjna Po rozpoczęciu instalacji niezbędne jest utworzenie dyskietki awaryjnej (Instalator pyta, czy użytkownik chce ją utworzyć). Należy pamiętać, że inaczej niż w poprzednich wersjach systemu, Windows Me nie pozwala uruchomić systemu w trybie wiersza poleceń.

7. Opcja zapisania plików systemowych Windows 98 Instalator Windows Me pyta użytkownika, czy zapisać na dysku kopie plików systemowych Windows 98. Chociaż pliki te zajmą ok. 150 MB, to warto skorzystać z tej opcji.

Instalator Windows Me wykrywa aplikacje, które nie są zgodne z nowym systemem lub kolidują z procedurą instalacyjną i powinny być wcześniej usunięte. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie się do zaleceń nowego systemu, gdyż w przeciwnym razie procedura instalacyjna może zostać przerwana.

Wśród programów, które powinny być wcześniej usunięte, są: Norton Internet Security, BlackICE Defender, PGP Personal Privacy i GoBack (wersje starsze niż 2.1.5.0). Informacje Microsoftu dotyczące programów GoBack i PGP zapisano w pliku tekstowym HDBLOCK.TXT, który znajduje się w folderze D:\ADD-ONS\DOCUMENT\HDBLOCK.

--------------------------------------------------------------------------------

Brian Livingston jest publicystą amerykańskiego tygodnika InfoWorld wydawanego przez IDG. (tłum. jch)


TOP 200