Inspirujące sąsiedztwo z północy

Sąsiedztwo z krajami skandynawskimi, przodującymi pod względem zastosowań technik informacyjnych i innowacyjności gospodarki, jest szansą dla Polski.

Taki wniosek wypływa z zakończonego w wczoraj Bałtyckiego Forum Gospodarczego. Zdaniem jego uczestników, w tym kierunku należy coraz bardziej zwracać nasze przyszłe kontakty gospodarcze i biznesowe. Współorganizatorem Forum była Gdańska Akademia Bankowa.

<B>Z Zachodu na Północ</B>

"Globalizacja, a przede wszystkim wyzwania gospodarki opartej na wiedzy i kapitale ludzkim zmieniają geografię rozwoju w Europie. Centrum gospodarcze przesuwa się ze środka Europy Zachodniej w stronę Skandynawii" - twierdzi Jan Szomburg, dyrektor gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Kraje przodujące dotychczas pod względem ekonomicznym, takie jak Niemcy czy Francja, przegrywają w procesie przechodzenia na rozwój proinnowacyjny z krajami skandynawskimi. Europa Północna staje się regionem o największym potencjale rozwojowym.

Zobacz również:

  • Apple odsłania karty - iPhone 14 i inne jesienne nowości

W sporządzonym na Światowe Forum Gospodarcze rankingu najbardziej konkurencyjnych państw świata pierwsze miejsce zajęła w tym roku Finlandia. Przodujące w poprzednich latach USA znalazły się na drugim miejscu. Z kolei Komisja Europejska uznała Szwecję za najbardziej innowacyjny kraj w Europie. Jej wskaźnik innowacyjności (6,5) jest wyższy niż w USA (5,6). Drugie miejsce zajęła Finlandia, trzecie Wlk. Brytania, a czwarte Dania. Kraje skandynawskie wiodą prym również w dziedzinie budowy społeczeństwa informacyjnego. Szwecja, Norwegia i Finlandia znajdują się na pierwszych miejscach indeksu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, opracowywanego przez IDCI World Times Information Society.

<B>Komunikacja regulowana</B>

Ożywieniu kontaktów z krajami skandynawskimi ma sprzyjać inicjatywa rozwoju południowej części Bałtyku. Program "Szafirowy łuk" przewiduje m.in. stworzenie niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej, ułatwiającej współpracę w regionie. Ma ona obejmować zarówno rozbudowę dróg, połączeń morskich i lotniczych, jak i infrastrukturę telekomunikacyjną. Jej aktualny stan został uznany za jedną z poważnych barier we współpracy i podejmowaniu działań proinnowacyjnych.

Kraje nadbałtyckie nie rezygnują także z regulacji rynku telekomunikacyjnego. W Estonii odpowiednia ustawa obowiązuje od marca 2000 r., na Łotwie od dwóch miesięcy. Na Litwie trwają prace nad nowym Prawem telekomunikacyjnym. Całkowita rezygnacja z działań regulacyjnych jest obecnie niemożliwa ze względu na zaszłości historyczne. Firmy, pełniące latami rolę publicznych monopoli, zdobyły dominującą rolę na rynku i mają skłonności do dalszej koncentracji usług i kapitału. Bez interwencji ze strony państwa nowi operatorzy mieliby małe szanse w konkurencji z narodowymi telekomami, tym bardziej że inwestycje w tej dziedzinie są bardzo kosztowne.

***

<B>Sukces w wiedzy</B>

O wysokiej pozycji państw skandynawskich decyduje przede wszystkich umiejętne wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego. Za podstawę sukcesu uznawany jest sprawny system edukacyjny. Społeczeństwa te przodują pod względem liczby osób z wyższym wykształceniem. Bardzo dobrze rozwinięty jest system kształcenia ustawowego. Wypracowano też metody współpracy samorządów lokalnych z uczelniami. Powstające "produkty naukowe" odzwierciedlają potrzeby środowisk biznesowych i miejscowych społeczności. Duże znaczenie mają parki technologiczne, ośrodki transferu technologii i centra innowacyjności, wspierające m.in. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200