Innowacyjnosc z urzedu

Urząd konsekwentnie realizuje strategię zawartą w dokumencie „E-Zabrze. Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020”. Nominacja do finału Konkursu Lider Informatyki 2013 dla Zabrza to efekt wdrażania ambitnych przedsięwzięć.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Jakie są zalety systemu Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów (KSOD) i wynikające z niego korzyści? Usprawnił on wymianę informacji w ramach urzędu i innych jednostek miejskich, przez co choćby urlopy czy nieobecności danych pracowników nie spowodują zatrzymania biegu spraw. Aby wniosek urlopowy trafił do zatwierdzenia zwierzchnika, pracownik musi uzyskać potwierdzenie zastępstwa, zgodnie z przyjętym zakresem czynności i zastępstw. Co potem? „System sam pobiera informacje, kto kogo zastępuje. Ponadto pracownicy mają dostęp do konta osoby, którą zastępują, i automatycznie widzą, że na tym koncie są dokumenty do obsłużenia” – mówi Ewa Weber, sekretarz miasta Zabrza. W systemie KSOD o nadchodzącym przekroczeniu terminu pracownicy są powiadamiani automatycznie przez system. Faktury układają się wg terminów płatności, widać, kto i kiedy proceduje nad dokumentami, protokołami. Skarbnik ma informacje, czy gdzieś nie przekroczono założeń budżetowych. Do tego dochodzą oszczędności na materiałach biurowych oraz przyspieszenie pracy w urzędzie.

Korzysc dla mieszkanców

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze

Mieszkańcy mają szeroki dostęp do usług Urzędu Miasta. Nie ruszając się z domu, mieszkaniec Zabrza może po pierwsze zdobyć informację, po drugie – skorzystać z wielu usług urzędu.

Całościowy i szeroki system teleinformatyczny w Zabrzu to nie tylko bezpośrednie ułatwienia dla urzędników czy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, ale i mieszkańców czy przedsiębiorców działających na terenie miasta. Jakie korzyści uzyskali oni dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju ICT? Zabrzański magistrat udostępnia online aż 144 różne usługi z szeregu dziedzin, takich jak: podatki, działalność gospodarcza, sprawy meldunkowe, geodezja, komunikacja itd. System teleinformatyczny Zabrza to w sumie 34 moduły dotyczące najróżniejszych obszarów działania miejskiego samorządu. KSOD działa w ramach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP), łączącej śląskie samorządy.

Zobacz również:

  • 5G to nie tylko smartfony - jakie technologie skorzystają?

Włodarze miasta postanowili połączyć rozwój infrastruktury informatycznej z remontami dróg, powołując Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Sekretarz Zabrza Ewa Weber, mówi: „Kiedy już budujemy lub remontujemy drogi, to aby potem po jakimś czasie nie robić z kolei infrastruktury informatycznej, teletechnicznej, prowadzimy prace równolegle”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200