Innowacyjność w oczach konsumentów

Polscy konsumenci poszukują innowacyjnych produktów i usług, oczekując, że ułatwią im one życie, pozwolą być na bieżąco z najnowszymi trendami oraz dadzą możliwość dokonania oszczędności - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie UPC przez firmę IQS&Quant.

Co czwarty Polak uważa, że innowacyjny produkt to taki, którego wcześniej w ogóle nie było. Dla 23% badanych duża liczba funkcji i łatwa obsługa to atrybuty innowacyjnych usług i produktów. Według 17% innowacyjna oferta łączy w sobie funkcje innych produktów i usług, Dla 13% innowacyjność to jedynie nowy sposób reklamowania typowego produktu, a 12% wystarczą częściowo nowe funkcje, zaś 8% - nowy wygląd.

Dla osób starszych innowacyjność to na ogół ułatwienie obsługi, dla osób młodszych największe znaczenie ma nowość danej usługi lub produktu oraz nowe funkcje. Mężczyźni częściej zwracają uwagę na sam aspekt nowości i dostępność nowych funkcji, zaś kobiety na łączenie tego co im już jest znane, z prostszą obsługą oraz nowym sposobem komunikacji i przekazu reklamowego. Studenci innowacyjność rozumieją jako nowość rynkową, a rzadziej niż inni jako rozwiązanie łatwe w obsłudze. "Dla młodzieży obcującej z nowymi technologiami na co dzień, kwestie związane z użytkowaniem są na dalszym planie" - czytamy w raporcie.

Innowacyjność ma bardzo duże znaczenie w przypadku produktów takich jak sprzęt komputerowy (19% wskazań), usługa dostępu do internetu (16%), telefony komórkowe (15%), artykuły gospodarstwa domowego (11%), telewizja cyfrowa (9%), samochody (7%), usługi telefonii komórkowej (5%), artykuły spożywcze (5%), kosmetyki (4%). Inaczej wygląda ocena tego, w jakim stopniu produkty już są innowacyjne. Tutaj wygrywają telefony komórkowe - 46% wskazań, usługi dostępu do internetu i sprzęt komputerowy (po 39%). Jako innowacyjna postrzegana jest także telewizja cyfrowa (33% wskazań), samochody (31%), usługi telefonii komórkowej (22%), bankowość (19%), kosmetyki (15%), artykuły spożywcze (10%).

Innowacyjność w usługach dostępu do Internetu była nieco ważniejsza dla kobiet, podczas gdy w przypadku telewizji cyfrowej dużo większą wagę do innowacyjności przypisywali mężczyźni. Największa różnica w postrzeganiu branży jako innowacyjnej występuje w motoryzacji (samochody).

Grupą najbardziej aktywną i chętną do korzystania z innowacyjnych rozwiązań są osoby poniżej 24 roku życia. Młodzi najchętniej eksperymentują, chcą spróbować nowych rzeczy, podążać za trendami i nie pozostawać w tyle za innymi. Aspekt funkcjonalności i możliwości oszczędzania dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jest zdecydowanie ważniejszy dla osób w wieku 40-54.

Jakie są powody korzystania z innowacyjnych produktów? Dla 88% respondentów może to być chęć spróbowania czegoś nowego, dla 85% - chęć bycia "na bieżąco, nie zostawania z tyłu", zdaniem podobnego odsetka respondentów - innowacyjne produkty i usługi ułatwiają życie. Ok. 79% chce podążać za trendami, a 75% - lubi eksperymentować. Według 68% ludzie sięgają po innowacyjne produkty, ponieważ czasami chcą zmienić przyzwyczajenia, wg 66% - mają pozytywne doświadczenia z przeszłości, 64% - chcą się pokazać przed znajomymi, rodziną, 59% - szukają w ten sposób oszczędności.

"Innowacje stały się warunkiem koniecznym dla firm funkcjonujących w epoce społeczeństwa informacyjnego. To właśnie wiedza i pomysł są najlepszym "towarem" jaki można wytworzyć i który przekłada się na sukces biznesowy. Widać to na przykładach takich firm jak Apple czy Nokia. Co więcej, to właśnie konsumenci zaczęli domagać się innowacyjnych produktów, które ułatwiają im codzienną egzystencję i to oni na nowo zdefiniowali w dużej mierze pojęcie innowacyjności.

Innowacyjność to już nie tylko nowe, nie istniejące wcześniej produkty i usługi, ale również łączenie funkcjonalności różnych usług i produktów widoczne przykładowo w procesach konwergencji np. programy i filmy telewizyjne dostępne przez Internet, serwisy internetowe obsługiwane za pomocą telefonu, etc., a także coraz bardziej przyjazne rozwiązania z zakresu ergonomii, czy mówiąc bardziej specyficznie interakcji człowiek - komputer (Human Computer Interaction - HCI), która w ciągu kilku lat stała się szybko rozwijającą się nową dziedziną nauki. To właśnie w dziedzinie technologii, jak wskazują wyniki przeprowadzonego przez UPC badania, dostrzeganych jest najwięcej innowacji. Dziedzina ta jest wręcz często traktowana niemalże jako synonim innowacyjności" - komentuje dr Krzysztof Krejtz, Kierownik Laboratorium Badań Internetu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Prezes Zarządu ‘ORIAQ on-line research’ w Grupie IQS.

Więcej na ten temat:

Różne spojrzenia na innowacyjność

Polska mało innowacyjna wg Innovation Union Scoreboard

CIO a innowacja - ścieżką interdyscyplinarności i intuicji

Innowacyjność to odwaga do podejmowania ryzyka

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200