Innowacyjne miasta i gminy

Hasło przewodnie tegorocznej konferencji "Miasta w Internecie" to "Integracja, innowacyjność, inwestycje - wyzwania e-rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2007-2010".

Hasło przewodnie tegorocznej konferencji "Miasta w Internecie" to "Integracja, innowacyjność, inwestycje - wyzwania e-rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2007-2010".

Obrady będą koncentrować się na szansach, jakie dla realizacji projektów związanych z budową infrastruktury społeczeństwa informacyjnego stwarza nowy okres finansowania z funduszy europejskich. Pula środków, jakie otrzyma nasz kraj do dyspozycji, stanowić będzie wyzwanie dla władz na różnych szczeblach. "Miasta w Internecie" mają być miejscem roboczego spotkania wszystkich tych, którzy zamierzają nadawać ton realizacji projektów wspierających e-rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich: samorządowców, reprezentantów branży ICT i przedstawicieli ośrodków badawczo-rozwojowych. Podjęta zostanie też debata dotycząca kluczowych uwarunkowań działania polskich samorządów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wśród poruszanych na konferencji zagadnień znajdą się m.in. przykłady "dobrych praktyk" w zakresie projektów e-administracji, e-zdrowia, e-integracji i budowy lokalnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowanych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Omówione będą też doświadczenia z realizacji przez samorządy w naszym kraju projektów działania 1.5 ZPORR w kontekście przygotowania, finansowania i wdrażania nowych przedsięwzięć w latach 2007-2013. Przedstawione zostaną również stan zaawansowania i perspektywy rozwoju projektów centralnych typu e-PUAP czy integracja rejestrów państwowych, a także ich relacje z systemami proponowanymi przez samorządy. Poza tym przewidziano prezentację nowych wytycznych polityki spójności w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych projektów teleinformatycznych, zwłaszcza w odniesieniu do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Informacje na temat XI Konferencji "Miasta w Internecie" znaleźć można na stronachhttp://konferencja2007.mwi.pl. Computerworld jest jej patronem medialnym.


TOP 200