Innowacyjna Europa

Jeśli Europa chce się dalej rozwijać, to musi więcej wydawać na badania i innowacje - oto wniosek z listopadowej Konferencji Komisji Europejskiej IST 2006 "Strategies for Leadership".

Jeśli Europa chce się dalej rozwijać, to musi więcej wydawać na badania i innowacje - oto wniosek z listopadowej Konferencji Komisji Europejskiej IST 2006 "Strategies for Leadership".

Jej celem było podsumowanie wyników 6. Programu Ramowego i zaprezentowanie zasad funkcjonowania 7. Programu Ramowego. "Dotychczas na badania w Europie było przeznaczane ok. 80 euro na obywatela w porównaniu do 320 euro w USA i 380 euro w Japonii" - podkreśliła w inauguracyjnym przemówieniu Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego. W jej opinii podstawą wzrostu badań jest po trzykroć edukacja. Notabene mury uczelni Chin i Indii opuszcza rocznie ponad 1,2 mln absolwentów, więcej niż łącznie w USA, Europie i Japonii.

Znowuż w Europie fundusze rządowe na badania są 12 razy mniejsze niż w USA. Komisja Europejska postanowiła więc zdecydowanie zwiększyć te nakłady, przeznaczając na nie w latach 2007-2013 ponad 50 mld euro, w tym 9 mld euro na badania w sferze teleinformatyki. W nowych propozycjach badań w większym stopniu mają brać udział firmy. Już wcześniej powstało dziewięć platform, skupiających przedsiębiorstwa, które opracowują kierunki przyszłych badań. Obejmują one takie dziedziny jak fotonika, nanoelektronika, systemy sterujące, architektura oprogramowania i systemów (NESSI) i systemy mobilne (eMobility).

Wśród 4500 uczestników Konferencji polskie firmy reprezentowało tylko kilka osób. Szkoda, gdyż 7. Program Ramowy jest w większym stopniu ukierunkowane na konsorcja badawcze z silnym udziałem firm. Najbardziej widoczny był Rodan System w ramach platformy NESSI. Więcej było za to przedstawicieli administracji publicznej, uczelni i instytutów badawczych, choć na wystawie były reprezentowane tylko efekty badań Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej . Wystawa ta była swego rodzaju podsumowaniem dokonań 6 Programu Ramowego. Jednym z ciekawszych był monitor z obrazem trójwymiarowym niewymagającym oglądania w 3D jakichkolwiek okularów. Jakość obrazu pozwala oczekiwać, że za 4, 5 lat pojawi się jego wersja komercyjna. Drugim ciekawym rozwiązaniem było automatyczne przekształcanie mowy po hiszpańsku w tekst pisany, a równocześnie tekst ten był na bieżąco tłumaczony na angielski. Zważywszy, że na świecie jest 6912 żywych języków, a w samej UE oficjalnie używanych jest 21 języków - na które trzeba tłumaczyć wszystkie dokumenty unijne - zautomatyzowanie tłumaczeń na żywo i w piśmie powinno więc być celem nadrzędnym. Dobrze by było, aby w tych pracach uczestniczyli również naukowcy z Polski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200