Innowacje w ubezpieczeniach

W warunkach zaostrzającej się konkurencji oraz niepewnej sytuacji, do poważnych inwestycji w innowacyjne systemy IT stają firmy z nawet tak konserwatywnych branż jak ubezpieczenia.

Podczas poniedziałkowej konferencji „Innowacje w ubezpieczeniach”, zorganizowanej przez Guidewire oraz Sollers Consulting, można było usłyszeć wiele informacji na temat poprawy wydajności i konkurencyjności firm ubezpieczeniowych poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Guidewire to amerykańskie przedsiębiorstwo, skoncentrowane i wyspecjalizowane w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dedykowanych sektorowi ubezpieczeń. Firma jest jeszcze stosunkowo słabo znana w Polsce, czy szerzej – w Europie. W naszym krajowym kontekście swojego czasu wzbudziła kontrowersje, wygrywając przetarg na informatyzację PZU mimo tańszej oferty złożonej przez krajowe Asseco. PZU zostało sprywatyzowane już kilka lat temu, jednak wciąż największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, posiadający ok. 1/3 akcji spółki. Naturalnie więc (jak to w Polsce) pojawiły się oskarżenia o zakulisowe ustalenia i nieuczciwe zagrywki.

Na konferencji pojawiło się studium przypadku wspomnianego wyżej PZU, dla którego wdrażane przy współpracy z Guidewire i Sollers oprogramowanie PolicyCenter oraz BillingCenter – w ramach projektu „Everest” – to element realizacji strategii PZU 2.0. Przedstawiciele ubezpieczyciela opowiadali o celach, zakresie i skali programu (największy projekt IT w ubezpieczeniach w regionie CEE), podejściu do jego realizacji, oraz dlaczego wdrożenie to okazało się dużym sukcesem. Co ciekawe, w tej konserwatywnej instytucji prace nad tak dużym projektem prowadzone są z wykorzystaniem zwinnych metodyk zarządzania, pomagających w zarządzaniu pracą ponad pięćsetosobowego (!) zespołu, składającego się z pracowników PZU różnych szczebli i działów, a także przedstawicieli Guidewire i Sollers.

Case PZU, pod kątem zarządzania projektem omawiany także podczas konferencji Computerworld poświęconej metodykom Agile, jest modelowym przykładem podjęcia wyzwań i prób nakreślonych przez Kennetha Bransona, współzałożyciela i Dyrektora Strategii Produktu Guidewire. W otwierającym konferencję wystąpieniu opowiadał on o trendach w IT, zmianach na rynku pracy, zmianie nawyków konsumentów, oraz przekształceniach w zarządzaniu firmami ubezpieczeniowymi, a także o implikacjach, jakie te kwestie rodzą to dla całej branży ubezpieczeń.

Podczas konferencji poruszano także tematy zarządzania projektami w branży ubezpieczeń, omówiono studia przypadków optymalizacji obsługi szkód w Warcie oraz transformacji biznesowej Aviva UK. Projekty te, podobnie jak projekt PZU, mają na celu poprawę wydajności prac ubezpieczycieli, których dotychczasowe systemy nie były zintegrowane, działały powoli, a modyfikacje i tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych potrafiło trwać nawet po kilka miesięcy, uniemożliwiając firmom właściwe reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym.

Podsumowaniem konferencji była debata pod hasłem „Przyszłość ubezpieczeń w Europie”, której przebieg potwierdził to, co branża odczuwa coraz wyraźniej – aż 75% jej przedstawicieli ankietowanych w trakcie dyskusji potwierdziło, że zmiany wymuszane przez rozwój systemów IT będą miały kluczowy wpływ na branżę, przy czym na zmianę w ogóle nie gotowych jest 16% ankietowanych, a jedynie trochę – aż 69% z nich. Jak z tego wynika, w bliskiej przyszłości wszyscy poważni gracze branży ubezpieczeniowej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez zmieniające się otoczenie rynkowe. Odwrotu nie ma.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200