Innowacje dla odważnych

Na świecie w nowatorskie rozwiązania inwestują głównie małe, młode firmy. To może być również szansa dla polskiej branży IT. Do tego potrzebne są jednak odpowiednie wzorce osobowe dla młodzieży, edukacja nastawiona na propagowanie kultury przedsiębiorczości i umiejętność korzystania z dorobku nauki.

Innowacje dla odważnych

Polska ma zarówno zdolnych studentów i naukowców, jak i rzutkich przedsiębiorców. Na polskich uczelniach nie ma jednak kultury współpracy z przemysłem i klimatu sprzyjającego komercjalizacji wynalazków. Pod koniec 2009 roku PARP opublikował raport pt. "Przedsiębiorczość akademicka w Polsce". Badanie przeprowadzone zostało wiosną 2009 roku wśród 454 studentów, doktorantów, doktorów i profesorów z 44 uczelni z obszaru całej Polski. Potwierdziło ono, że stopień rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w postaci firm typu spin-off jest znikomy.

Tylko 6 proc. badanych prowadzi własną firmę (9 proc. kadry naukowej i 2 proc. studentów). Najczęściej nie są to firmy skupione wokół innowacyjnych technologii, lecz firmy doradcze. 81 proc. badanych uważa za mało prawdopodobne, że posiadanie firmy nie będzie wiązać się z podejmowaniem ryzyka, które jedynie dla co drugiego badanego jest czymś pozytywnym. 68 proc. badanych uważa za mało prawdopodobne, by prowadzenie firmy nie wiązało się ze stresem, którego chcieliby uniknąć. W przyszłości zdecydowanie częściej swoją własną firmę chcieliby mieć studenci niż pracownicy naukowi. Zaledwie przy 15 proc. uczelni wyższych działają jednostki, których zadaniem jest wsparcie naukowców w procesie komercjalizacji wyników ich prac badawczych.

Nauka dla nauki

Blisko połowa ankietowanych pracowników naukowych nigdy nie pracowała w firmie komercyjnej. Zaledwie co trzeci pracował w firmie komercyjnej ponad 3 lata. Co ciekawe, wyraźnie lepszą znajomość realiów praktyki gospodarczej posiadają pracownicy naukowi wywodzący się z uczelni mniej renomowanych w porównaniu z uczelniami o wyższym potencjale. Zaledwie jedna trzecia ankietowanych pracowników naukowych wykazuje się prowadzeniem jakiejkolwiek współpracy z firmami lub instytucjami; pozostali koncentrują się wyłącznie na działalności naukowej i dydaktycznej w ramach swoich uczelni. Jednocześnie tylko

15 proc. pracowników naukowych ma wątpliwości, czy prowadzone przez nich badania są zgodne z potrzebami rynku lub przemysłu. Co więcej, studenci i kadra naukowa, szczególnie renomowanych uczelni, wysoko określają swoją wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej. We własnej ocenie pracownicy naukowi wszystkich uczelni jednakowo oceniają swoją wiedzę na temat możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych: 52 proc. badanych na poziomie wysokim i bardzo wysokim i zaledwie 19 proc. na poziomie niskim lub bardzo niskim.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200