Innowacje, bezpieczeństwo i optymalizacja

Materiał promocyjny Chmura publiczna ze względu na skalę działania i zaawansowane technologie zapewnia dostęp do stale aktualizowanych, bezpiecznych innowacyjnych rozwiązań. Między innymi, dlatego coraz więcej firm rozważa migrację aplikacji biznesowych do chmury. Jakie argumenty warto wziąć pod uwagę, jak przygotować się do migracji i współpracy, jakie są najważniejsze korzyści związane z modelem chmurowym? Zapytaliśmy o to ekspertów z firm SUSE, SAP i Google.

Migracja do chmury to proces, który wymaga dobrego przygotowania. Od czego warto go zacząć? Zdaniem Agnieszki Borkowskiej, Google Cloud Customer Engineer, świetnie sprawdza się podejście warsztatowe i analiza aktualnej sytuacji: zarówno warstwy aplikacji jak i warstwy sprzętowej, analiza potrzeb biznesowych, kwestii backupu i archiwizacji, zaplanowanie architektury docelowej i wreszcie estymacja kosztów. Kolejnym krokiem jest Proof of Concept, gdzie można już zmierzyć się z konkretami, to swego rodzaju „próbny lot w chmurze”. Ważne, żeby plan migracji zrealizować, a nie odkładać go do szuflady.

Katalog modeli

Chmura czy on-premise? To wciąż popularny dylemat. SAP dostarcza dużą część systemów w modelu on-premise, ale już teraz ważną pozycję stanowią usługi chmurowe. Firma tworzy nowe aplikacje, które są odpowiednikami tradycyjnych, ale są od początku zaprojektowane jako usługa chmurowa. Jak podkreśla Jakub Roguski, Senior Solution Sales Executive, SAP Poland, w ofercie pojawiają się też zupełnie nowe aplikacje biznesowe, odpowiadające na zmieniające się warunki biznesowe i wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa.

Z usług można korzystać w wielu różnych modelach subskrypcyjnych. Najprostszy to subskrypcja poszczególnych usług np. system analityki biznesowej lub pakiet usług, przeznaczony do realizacji konkretnej potrzeby biznesowej. Trzeci sposób to bardzo szeroka subskrypcja SAP Cloud Platform Enterprise Agreement, która daje klientowi dostęp do wszystkich usług, które są na platformie.

Droga wielokierunkowa

W wielu organizacjach panuje przekonanie, że wejście z aplikacjami biznesowymi do chmury to droga jednokierunkowa. Artur Duszczyk, Sales Development Director, SUSE podkreśla, że jest to przekonanie błędne - chmura to droga wielokierunkowa i w dodatku - autostrada. Rolą SUSE jest umożliwienie klientowi dokonania właściwego wyboru. Trzeba podjąć decyzję, czy aplikacje krytyczne w chmurze powinny być umieszczone na stałe, czy na określony czas, w zależności od warunków zewnętrznych. To biznes i rynek określają, gdzie aplikacje powinny w danym momencie być, a zadaniem SUSE jest optymalizacja pod kątem kosztowym i formalnym.

Rozwój i innowacje

Jakie są kluczowe czynniki, które pomagają firmom podjąć decyzję o wejściu do chmury? Zdaniem Agnieszki Borkowskiej, po pierwsze jest to poszukiwanie innowacyjności, zyskanie większej wartości z posiadanych danych. Po drugie – zrównoważony rozwój, tak, aby rozwój aplikacji był stabilny, koszty przewidywalne, aby można było zaplanować kolejne kroki biznesowe. Trzeci trend to poszukiwanie efektywności operacyjnej – firmy nie chcą ponosić kosztów z góry, ale płacić za to, co rzeczywiście wykorzystują.

Według obserwacji Jakuba Roguskiego, klienci, którzy decydują się na korzystanie z modelu chmurowego od razu widzą konkretne korzyści, które są łatwo przeliczalne na oszczędności, np. nie ponoszą kosztów zakupu infrastruktury. Nie ma też długiego czasu wdrożenia - w usłudze chmurowej w momencie podpisania umowy, aplikacja jest już praktycznie gotowa do użycia. Rozwiązanie chmurowe ma także tę przewagę, że klienci nie muszą zajmować się kwestią utrzymania, ponieważ to dostawca, w tym przypadku SAP, utrzymuje aplikację i na bieżąco ją aktualizuje, aby była dostępna w najnowszej możliwej wersji. Kolejna różnica, to kwestia możliwości rezygnacji. W modelu on-premise klient z góry płaci za oprogramowanie, nie ma możliwość zwrotu. W modelu usługowym, może zrezygnować z przedłużenia usługi, co ogranicza koszt wyjścia z rozwiązania.

Dopasowanie do potrzeb i bezpieczeństwo

Jaka jest wartość dodana w modelu chmurowym? Zdaniem Agnieszki Borkowskiej jest to m.in. stała modernizacja, model Infrastructure as a Service zapewnia najnowszą platformę sprzętową. Z kolei model Platform as a Service zapewnia dostęp do innowacji technologicznych i świetną integrację z różnorodnymi narzędziami. Do tego dochodzi optymalizacja operacyjna – część zadań IT można zautomatyzować. Bardzo ważna jest też skalowalność i wszechstronność możliwości.

Aplikacje SAP dotykają najbardziej wrażliwych obszarów danych w firmach. Dlatego kwestie związane z bezpieczeństwem są kluczowe. Jak podkreśla Jakub Roguski, SAP nie jest sam dostawcą chmury, jest dostawcą aplikacji biznesowych. Bardzo starannie dobiera partnerów technologicznych, w wielu projektach współpracuje z Google i SUSE. To zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa na wszystkich etapach. Drugi aspekt to przygotowywanie usług chmurowych do pracy. Tworzone są nowe aplikacje i usługi chmurowe, co daje możliwość zastosowania wszystkich nowoczesnych metod już na poziomie projektowania aplikacji. Kolejny element to pełna transparentność w zakresie bezpieczeństwa i posiadane certyfikaty.

Do chmury przekonuje się – zwłaszcza w czasie pandemii – coraz więcej organizacji, które wcześniej podchodziły do tego modelu sceptycznie. Zdaniem Artura Duszczyka, dobrze działają przykłady innych firm, które z sukcesem przeszły już transformację. Ostatnie miesiące pokazały, że rozwiązania chmurowe są najlepiej przystosowane do sytuacji, których się nie da przewidzieć.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy wideo