Innowacje Commvault wspierają przetwarzanie danych w chmurze

Firma Commvault ogłosiła dostępność nowych funkcji zarządzania danymi w chmurze i w środowiskach lokalnych. Obejmują one również nowe wsparcie dla tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania baz danych AWS, a także migrację baz danych Oracle i MS SQL w środowiskach wielochmurowych, takich jak AWS, Microsoft Azure i Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS).

Firma rozszerzyła możliwości przetwarzania danych w chmurze poprzez:

1. Umożliwienie tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i migracji rozwiązań baz danych AWS DynamoDB, Redshift i DocumentDB.

2. Umożliwianie konwertowania, tworzenia kopii zapasowych i migracji obciążeń VMware do Alibaba Cloud ECS w celu zwiększenia elastyczności ich hybrydowych środowisk ze środowiskami multi-cloud.

Zobacz również:

  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa
  • HPE wspiera badania nad technologiami kwantowymi
  • Commvault Connections on the Road – wyzwania w świecie danych

3. Wspieranie migracji aplikacji baz danych Oracle i Microsoft SQL do Microsoft Azure, zwiększając tym samym zdolność do integracji usług chmurowych Azure w środowiskach hybrydowych.

4. Dalszą integrację z platformą ServiceNow w celu umożliwienia samoobsługi. Integracja na tak głębokim poziomie umożliwia klientom Commvault tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i migrację systemów plików, maszyn wirtualnych, baz Microsoft SQL Server i innych zasobów katalogu usług ServiceNow. Wszystko to z poziomu jednej platformy ServiceNow SaaS

5. Możliwość szybkiej konwersji baz danych Oracle Unix do Linux i odwrotnie. Funkcja ta ułatwia migrację lokalnych baz danych Unix Oracle do chmury oraz chmurowych baz danych Oracle Linux do infrastruktury lokalnej, bez konieczności posiadania licencji Oracle typu enterprise.

Jednocześnie dzięki rozwijanemu menu, klienci mają możliwość szybkiej nawigacji pomiędzy różnymi regionami, centrami danych, klientami, a także innymi implementacjami w Commvault Command Center , bez konieczności ponownego logowania. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza obsługę w różnych rozwiązaniach Commvault.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200