Innowacja strategiczna

Innowacje strategiczne są propozycją dla firm gotowych do podejmowania ryzyka, ale mogą pozwolić na wzrost nawet w obrębie kurczących się czy dojrzałych rynków.

Innowacje strategiczne są propozycją dla firm gotowych do podejmowania ryzyka, ale mogą pozwolić na wzrost nawet w obrębie kurczących się czy dojrzałych rynków.

Innowacja nie jest tylko kwestią technologii. Powinna ukierunkowywać firmę, jej klientów i łańcuch wartości. Idea innowacji jako źródła wzrostu jest popularnym tematem w literaturze biznesowej. W większości przypadków technologia jest postrzegana jako główny, czasem nawet jedyny sposób wprowadzania innowacji. Istnieją jednak inne źródła. Menedżerowie powinni zdawać sobie z tego sprawę, zwłaszcza w dojrzałych, niehigh-techowych sektorach. Innowacja strategiczna może pomóc firmom w zaprojektowaniu i implementacji nowych procesów prowadzących do wzrostu.

Innowacja strategiczna wymaga twardego i krytycznego podejścia ze strony części menedżerów. Jak napisał G. Hamel w 1998 r., "jest zdolnością przetworzenia istniejących modeli w sposób, który kreuje nową wartość dla klientów, pozwala na wyprzedzenie konkurencji, tworzy zyski dla wszystkich interesariuszy".

W jaki sposób firmy zmieniają swoją propozycję dla klientów? Najważniejsze jest uzyskanie na ich temat jak największej wiedzy. Konwencjonalne badania rynkowe nie są wystarczające. Dogłębne zrozumienie potrzeb klientów może prowadzić do stworzenia nowych produktów i usług, które przerosną istniejące, konkurencyjne modele.

Istotne jest również redefiniowanie łańcucha wartości. To wymaga wiedzy na temat sposobu funkcjonowania firmy i jej powiązań z siecią partnerów. Ten krok może prowadzić do modyfikacji poszczególnych ogniw łańcucha (zmiany procesu dystrybucji czy produkcji), do reorganizacji różnych etapów, usuwania lub dodawania nowych.

Na podstawie: European Business Forum "Strategic innovation: how to grow in mature markets", Bertrand Moingeon, Laurence Lehmann-Ortega.


TOP 200