Innovio: nowa spółka w Grupie BCC

Spółka ta ma specjalizować się w działaniach badawczo-rozwojowych, w tym tworzeniu oprogramowania dla konkretnych branż, a nawet klientów, a także outsourcingu.

Spółka ta ma specjalizować się w działaniach badawczo-rozwojowych, w tym tworzeniu oprogramowania dla konkretnych branż, a nawet klientów, a także outsourcingu.

Innovio: nowa spółka w Grupie BCC

Rafał Ejsmont

Nowo powstałą spółką Innovio będzie kierować RAFAŁ EJSYMONT, wcześniej dyrektor handlowy w Comarchu.


TOP 200