Innovio: nowa spółka w Grupie BCC

Spółka ta ma specjalizować się w budowie oprogramowania na zamówienie, outsourcingu oraz działaniach badawczo-rozwojowych. To kolejny przykład spółki celowej, która ma zajmować się tworzeniem nowych rozwiązań IT, współfinansowanych z funduszy UE. Takie centrum badawczo-rozwojowe utworzył m.in. ABG SPIN.

Nowo powstałą spółką Innovio będzie kierować Rafał Ejsymont. Jest on jej współzałożycielem i prezesem. Rafał Ejsymont w ostatnim czasie pełnił funkcję dyrektora handlowego w Comarchu. "Innovio to kolejny etap rozwoju grupy BCC. Dla naszych dotychczasowych klientów oznacza to uzupełnienie oferty grupy o rozwiązania IT tworzone na indywidualne zamówienie, np. podyktowane specyficznymi potrzebami jednej branży lub nawet tylko jednego przedsiębiorstwa. Ze względu na działalność badawczo-rozwojową w obszarze IT, Innovio będzie też silnie współpracować z ośrodkami akademickimi" - mówi Bartłomiej Buszczak, Dyrektor Generalny BCC.

Innovio działa na terenie Nickel Technology Park Poznań.


TOP 200