Inicjatywa Hong Kongu

Rząd Hong Kongu zdecydował się na wprowadzenie planu, którego celem jest zmniejszenie deficytu specjalistów IT na lokalnym rynku.

W Hong Kongu pomimo chwilowego spadku koniunktury w branży informatycznej, zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów IT ciągle rośnie. W 1999 na rynku potrzebnych było ponad 50 tysięcy informatyków, a według prognoz w 2005 roku liczba ta wzrośnie do 98 tysięcy.

Według rządowej inicjatywy rozwiązaniem problemu jest szkolenie nowych informatyków, dzięki czemu nieobsadzone stanowiska zostaną zlikwidowane, a jednocześnie zmniejszony zostanie poziom bezrobocia.

Rządowy plan zakłada:

-przyciągnięcie do Hong Kongu prywatnych firm szkoleniowych

-organizację praktyk dla studentów informatyki w firmach komputerowych

-zwiększenie liczby miejsc na studiach informatycznych wszystkich szczebli: magisterskich, uzupełniających i podyplomowych

-założenie szkół pomaturalnych dokształcających przyszłych informatyków

-zaangażowanie lokalnych firm i uczelni do udziału w programach szkoleniowych.

Dzięki tym założeniom władze spodziewają się zmniejszenia liczby nieobsadzonych stanowisk z 6 tysięcy do tysiąca rocznie.