Infrastruktura z myślą o chmurze

Polski rynek infrastruktury IT powoli nabiera cech charakterystycznych dla dojrzałych rynków zachodnich. O ile segmenty sprzętu będącego podstawą tradycyjnych rozwiązań IT wykazują spadki bądź stagnację, o tyle wyraźnie widać wzrosty w sprzedaży komponentów niezbędnych do budowy rozwiązań konwergentnych oraz chmur hybrydowych.

Według raportu Computerworld TOP200, rynek sprzętu IT skurczył się rok do roku o 10,2% – z poziomu 32,4 mld zł w 2015 roku do 29,1 mld zł w 2016 roku. Jeszcze mocniejsze spadki zanotowały kategorie sprzętu wykorzystywanego do budowy serwerowni i centrów danych. Sprzedaż serwerów spadła z poziomu 1,5 mld zł w 2015 roku do 1,081 mld zł w roku 2016, sprzedaż pamięci masowych w analogicznym okresie – odpowiednio z 1,026 mld do poziomu 772 mln zł.

Trendy na rynku infrastruktury IT

Rok 2016 zapisze się w historii polskiego IT dwucyfrowymi poziomami spadków niektórych segmentów rynku sprzętowego” – mówi Jarosław Smulski, Senior Program Manager w dziale Systems & Infrastructure Solutions w IDC. Warto jednak spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy – rynek infrastruktury IT w Polsce dojrzewa. „Rynek pozbawiony paliwa w postaci dopłat z UE czy projektów publicznych pokazał swoje prawdziwe oblicze. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które od wielu lat obserwujemy na dojrzałych rynkach: znany od dekad rynek infrastruktury IT wkroczył w fazę stagnacji” – wyjaśnia Smulski.

Zobacz również:

Powyższą tezę potwierdzają segmenty rynku, które wypadły zdecydowanie lepiej od średniej: elementy infrastruktury wykorzystywane do budowy chmur hybrydowych. Przykładowo, „bardzo ważny komponent do budowy chmury prywatnej to przełączniki sieciowe; ten segment rynku wzrósł o 87%” – wskazuje Smulski. „Jestem pewien, że w ciągu najbliższych trzech lat segment rynku nowoczesnego sprzętu IT, definiowanego przez oprogramowanie, będzie się w Polsce szybko rozwijał”. Systematycznie wzrastać będzie popularność rozwiązań konwergentnych; już teraz kilkanaście procent nakładów na serwery i pamięci masowe pochodzi z rozwiązań zintegrowanych.

Cały rynek rozwiązań konwergentnych szacowany jest obecnie na około 500 mln dolarów; jego wartość będzie szybko wzrastać, ponieważ „świat IT coraz bardziej potrzebuje standaryzacji” – wyjaśnia Jarosław Smulski. Menedżerowie poszukują łatwej, komponowalnej infrastruktury, której funkcje można programowo zmieniać i dostosowywać. To warunek tworzenia wydajnych, elastycznych środowisk chmurowych oraz platform Internetu Rzeczy. To najszybciej rozwijający się trend w infrastrukturze do budowy centrów danych. „Nie ma sprzeczności między chmurą a infrastrukturą” – podkreśla Smulski.

Infrastruktura z myślą o chmurze

Spadki na rynku infrastruktury IT

Zmiana technologiczna dokonuje się także na rynku pamięci masowych – macierze Flash stają się coraz powszechniej wykorzystywanym standardem, a nie wąsko sprofilowanym rozwiązaniem do specyficznych obciążeń. Różnica w cenie między dyskami Flash a HDD stale się zmniejsza. „W 2016 roku 40% systemów wykorzystywało napędy Flash” – mówi Jarosław Smulski z IDC. „Punkt równowagi między wartością sprzedaży macierzy z dyskami Flash, zarówno hybrydowymi jak i All-Flash, a dyskami magnetycznymi został w Polsce osiągnięty w 2015 roku”. Wraz z czasem systemy Flash będą miały coraz większy udział w rynku, ponieważ „rozwiązują szereg problemów wydajnościowych w infrastrukturze. Jednocześnie wyeliminowano szereg problemów związanych z pojemnością i żywotnością tego typu nośników” – podkreśla Smulski. W 2016 roku rozwiązania hybrydowe, działające zarówno na macierzach Flash, jak i tradycyjnych HDD, zyskały największy udział w rynku pamięci masowych. „W 2019 roku macierze posiadające wyłącznie tradycyjne dyski będą odpowiadały zaledwie 20% wartości rynku” – podsumowuje analityk.

Polska specyfika: infrastruktura w chmurze kontra centra danych

IDC szacuje wartość polskiego rynku chmurowego w 2016 roku na 175,33 mln dolarów. Te dane potwierdzają ustalenia raportu Computerworld TOP200, wedle których dostawcy usług chmurowych w Polsce osiągnęli z tego tytułu 731,6 mln zł.

W odniesieniu do struktury rozwiązań chmurowych, Polska nie różni się od reszty świata” – stwierdza Ewa Zborowska, Research Manager w dziale IT Services w IDC. „Średnioroczna stopa wzrostu rynku chmurowego jest u nas nieco niższa od globalnej, wciąż jednak dziesięciokrotnie przewyższa tempro wzrostu rynku tradycyjnego IT”. Według IDC rynek chmurowy cechować będzie stały, dynamiczny rozwój – do poziomu blisko 413 mln dolarów w 2021 roku.

IDC wskazuje, że 2/3 wartości polskiego rynku chmury publicznej to usługi typu SaaS, na którym dominują narzędzia do współpracy i komunikacji oraz chmurowe systemy CRM. W tej kategorii usług daje się zauważyć rosnąca rola biznesu w zakupach IT. PaaS to z kolei najmniejsza, ale najdynamiczniej rozwijająca się część rynku chmurowego. W Polsce popularność platform chmurowych widoczna jest przede wszystkim w środowiskach testowo-deweloperskich. Segment IaaS wreszcie „jest w Polsce po równo podzielony między wynajmowanie i kupowanie serwerów oraz pamięci masowych, a ofertę dostawców usług centrów danych” – mówi Zborowska. „Klienci w Polsce bardzo często porównują nie jedne rozwiązania chmurowe z innymi, ale ofertę w chmurze z ofertą rozwiązań Data Center”. Z racji na rozdrobnienie rynku centrów danych, usługi te charakteryzuje silna presja cenowa, co przekłada się na korzystną ofertę dla klientów końcowych.

Infrastruktura z myślą o chmurze

Centra danych definiowane programowo

Infrastruktura przyjazna chmurze to podstawa cyfrowej transformacji

W ciągu najbliższych lat zasoby informatyczne przedsiębiorstw i instytucji będą rozwijane w kierunku definiowanych programowo modeli hybrydowych, udostępniających usługi na bazie kombinacji prywatnych i publicznych zasobów chmurowych. Taka infrastruktura jest podstawą, która pozwoli firmom podjąć proces cyfrowej transformacji.

Koncepcja transformacji cyfrowej jest coraz szerzej adaptowana w USA, nadciąga także do Europy Zachodniej. Widzimy, w jaki sposób obejmuje coraz więcej sektorów gospodarki” – mówi Tom O’Reilly, Chief Technology Officer EMEA, Converged Platforms & Solutions Division w Dell EMC. „Obszary, na których dotychczas koncentrowaliśmy rozwój, przestają być wystarczające. Musimy przenieść środek ciężkości z bycia dostawcą zaplecza IT organizacji na rzecz jej wspierania rdzenia jej biznesu, dostarczania nowych produktów i usług na rynek”.

Pod koniec 2016 roku Dell EMC przeprowadził na próbie ponad 4 tys. CIO i CTO badanie, mające ustalić, co rozumieją przez cyfrową transformację oraz w jaki sposób przygotowują na jej nadejście swoje organizacje. Aż 92% respondentów uznało, że musi wyjść naprzeciw cyfrowej transformacji, aby rozwijać swoje firmy. Połowa z ankietowanych zadeklarowała, że już doświadcza poważnej presji ze strony konkurencji, która przeszła proces cyfrowej transformacji. Blisko połowa uczestników badania nie miała pojęcia, jak będą wyglądały ich przedsiębiorstwa oraz otoczenie rynkowe w perspektywie trzech następnych lat.

Cyfrowa transformacja to także pewniki – „wiemy, że nadejdzie poprzez nowe, niesamowite aplikacje i usługi, zmieniające sposoby, w jakie robi się biznes. To rdzeń transformacji cyfrowej” – podkreśla O’Reilly. Te aplikacje będą w większości przypadków działać w chmurze, która z kolei musi działać na dedykowanej dla tego typu rozwiązań infrastrukturze IT. Należy przy tym pamiętać, że „chmura to nie miejsce, a sposób dostarczania usług” – mówi O’Reilly. „Możesz mieć wybór: prywatną chmurę we własnym centrum danych, rozwiązania hybrydowe, albo całkowicie publiczne usługi Cloud. Niezależnie od modelu, chmura obliczeniowa musi działać na infrastrukturze. Uważam, że najlepszym sposobem, aby zagwarantować wydajność środowisk chmurowych, jest rozwijanie infrastruktury konwergentnej”.

O’Reilly wskazuje kilka ważnych sugestii, które wraz z odpowiednią architekturą IT pomogą dostosować zaplecze organizacji do przeprowadzenia cyfrowej transformacji.

Interfejs jest wszędzie. „Jeszcze kilkanaście lat temu jedyną drogą cyfrowego kontaktu z klientem były strony internetowe” – wspomina Tom O’Reilly, po czym wymienia obecnie stosowane kanały dotarcia: telefony, tablety czy inteligentnych doradców w rodzaju Siri czy Amazon Echo. Fundamentalne zmiany przyniosą także rozwiązania wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości.

Usuń tarcie. „Choć przykład Ubera jest nadużywany, firma ta dokonała doskonałej konceptualizacji idei pełnej koncentracji na klientach” mówi O’Reilly. „Zupełnie zmienili doświadczenie zamawiania usługi transportowej”. Pytanie brzmi – czy możesz przekształcić wieloczynnikowy, kilkuetapowy proces w kilka prostych do wykonania kroków? Aby to zrobić, niezbędne jest niezawodne, elastyczne zaplecze IT.

Wyjdź naprzeciw nieliniowości. Architektura IT nie może być linearna; musi stać się horyzontalna i skalowalna, aby wspierać gigantyczne, wykładniczo wzrastające ilości danych z najróżniejszych źródeł, i dostarczyć na ich podstawie wartościowe informacje. Wolumeny danych będą zwiększały się jeszcze szybciej wraz z popularyzacją platform IoT; liczba węzłów w sieciach przekroczy możliwości poznawcze większości ludzi. „Aby wyjść naprzeciw wyzwaniu, musimy stosować mechanizmy uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję. To jedyny sposób, by poradzić sobie z nielinearnym światem, w który wkraczamy” – mówi O’Reilly.

Przygotuj się na obfitość zasobów. Ograniczenia w świecie technologii szybko odchodzą w zapomnienie, co widać zarówno po możliwościach obliczeniowych komputerów, zasobach pamięciowych, czy prędkości przesyłania danych. Wszystkie te zasoby są także łatwo dostępne w chmurze. Co będzie oznaczało to dla aplikacji i świadczonych przez biznes usług?

IDC Modern Infrastructure Forum 2017

27 czerwca 2017 ośrodek analityczny IDC zorganizował w Warszawie konferencję poświęconą najnowszym trendom, wyzwaniom oraz możliwościom, jakie stoją przed organizacjami chcącymi inwestować w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną.

Wydarzenie poruszało takie kwestie, jak: koniunktura na rynku IT, prywatne i publiczne chmury obliczeniowe, konwergentna infrastruktura, centra danych definiowane programowo i nowoczesne serwerownie. Hasło przewodnie konferencji brzmiało „Infrastructure still does matter”.


TOP 200