Infrastruktura wybiegająca w przyszłość

Budowa infrastruktury informatycznej to fundamentalna część procesu prowadzącego do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i szybszego wzrostu. Według analityków z IDC będziemy obserwować dalszy wzrost znaczenie infrastruktury IT. Prognozy mówią, że roczne wydatki na technologie i usługi związane z Big Data sięgną na świecie wartość 48,6 mld dolarów w 2019 r.

Dotychczas inwestycje w projekty Big Data i budowa w ich ramach potrzebnej infrastruktury były poza zasięgiem małych i średnich firm. Dzisiaj ten stan rzeczy się zmienia. Wydajna infrastruktura i narzędzia Big Data są dostępne w znacznie niższych cenach. Co więcej, można przygotować swój biznes tak, aby lepiej wykorzystywać zalety płynące z Big Data. Umożliwia to strategia Data First, w której dane są najważniejsze i traktowane priorytetowo. Jej celem jest zapewnienie jak najszybszego dostępu do danych. Jest to alternatywna strategia do skupiania się na systemach ERP. Umożliwia ona opracowanie wspólnego dla całej organizacji modelu danych i szybszego osiągania z nich wartości biznesowych, jak również znaczne ograniczenie ryzyka w projektach związanych z przetwarzaniem danych. To podejście wymaga również angażowania mniejszych zasobów i zmniejsza wyzwania, jakie wprowadzanie zmian oznacza dla prowadzenia biznesu.

Realizację tej strategii zaczyna budowa elastycznej architektury, która będzie dobrze służyć również w przyszłości, niezależnie od tego, jakie problemy biznesowe trzeba będzie rozwiązać lub na jakie pytania biznesowe będzie się szukać odpowiedzi.

Zobacz również:

  • Oracle zainwestuje 1,5 mld dolarów w Arabii Saudyjskiej
  • Microsoft integruje Bing z generatorem obrazów DALL-E

Podstawowe pytania bez odpowiedzi

Projektowanie infrastruktury spełniającej potrzeby biznesowe powinno poprzedzić znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, które wymagają odpowiedzi, ale dotychczas jej nie znaleziono. Ponieważ wiele inicjatyw zaczyna się w obszarze finansów, standaryzacja procesów budżetowania czy planowania jest dobrym kandydatem. Doświadczenie pokazuje, że na początku warto zacząć od prostych, ale szczegółowych pytań. Pytania o wąskim zakresie, na które można szybko odpowiedzieć, umożliwią lepsze poprowadzenie kolejnych etapów budowy infrastruktury. Do oceny z wyprzedzeniem potrzebnej wydajności i przepustowości infrastruktury IT można użyć narzędzi Business Intelligence. Jest to sposób, aby udoskonalać proces zadawania pytań w przyszłości.

Dostęp do danych przez pracowników

Projektując infrastrukturę pod inicjatywy Big Data, ważnym aspektem jest określenie praw dostępu dla użytkowników. Jeśli jakaś grupa pracowników nie otrzyma dostępu do danych, których potrzebuje, może to zakłócać funkcjonowanie organizacji. Dlatego tak ważne jest przemyślenie, kto będzie potrzebował danych do pracy i w jaki sposób będzie z nich korzystać.

To może doprowadzić do przydatnych spostrzeżeń. Zdarza się, że pracownicy potrzebujący dostępu do danych i możliwości przeprowadzania analiz pracują w innych działach, niż początkowo może się wydawać. Przykładowo, typowy użytkownik może pracować w dziale marketing, ale dostępu do jego danych mogą potrzebować również osoby z działu finansów czy programistycznego, czy nawet pracownicy działu kadr.

Elastyczność i skalowalność

Należy nastawić się na prowadzenie skalowalnych inwestycji w infrastrukturę technologiczną, dzięki którym będzie można sprawnie uruchamiać nowe usługi lub modyfikować już działające. Tę samą filozofię warto stosować również w odniesieniu do infrastruktury. Infrastruktura obsługująca systemy Big Data powinna zapewniać wysoką dostępność i wydajność wymaganą do wydajnego wykonywania złożonych operacji na dużych zbiorach danych. Wirtualizacja pamięci masowych umożliwia osiągniecie niezawodności lokalnej infrastruktury a jednocześnie zapewnia odpowiednie skalowanie. Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa konwergentnego systemu.

Odporność sieci i danych

Wdrażając strategię nastawioną na dane, należy zarówno zapewnić bezpieczeństwo danym, jak również urządzeniom i sieci, które są wykorzystywane w dostępie do tych danych. Do tego potrzebny jest regularnie tworzony backup powiązany z planami zapewnienia ciągłości biznesowej i przywracania po awarii. Jeśli jakieś nieprzewidziane zdarzenia będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji, odpowiednie technologie i procesy umożliwią szybkie przywrócenie procesów biznesowych z kopii zapasowych.

Nie należy również zapominać o sieci. Jeśli organizacja korzysta z przestarzałej infrastruktury, warto by ją zastąpić niezawodną i elastyczną architekturą o odpowiedniej przepustowości. To ważne, aby spełnić obecne i przyszłe wymagania biznesowe. Dzięki możliwościom najnowszych technologii sieciowych można zbudować konwergentną sieć, szybko reagującą na dynamicznie zmieniające się obciążenia. Wśród zalet można też wymienić zwiększenie korzyści z wirtualizacji, mniejszą złożoność operacyjną oraz możliwość budowy środowiska SDN (Software Defined Network). Wraz ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi, takie środowisko będzie dawało się stosunkowo łatwo skalować i dostosowywać. Sprzętowe rozwiązania sieciowe mają nieodłączne ograniczenia związane z fizycznymi właściwościami. Te ograniczenia dotyczą, m.in. przepustowości, co utrudnia ich skalowanie. Sieć SDN uniezależnia od sprzętu, daje większą elastyczność w centrum danych i umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnej przepustowości, co jest bardzo ważne przy przetwarzaniu dużych ilości danych, nawet jeśli te dane są zaszyfrowane. Aby zapoczątkować proces przechodzenia na sieć SDN, wartość wprowadzić do środowiska sieciowego mechanizmy automatyzacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200