Infrastruktura pod kontrolą

Nagios Core

Jednym z najbardziej znanych systemów monitorowania jest Nagios. Nagios jest produktem Open Source służącym do monitorowania sieci, systemów i aplikacji. Dzięki swojej unikalnej architekturze, Nagios umożliwia monitorowanie każdego systemu i urządzenia (w tym m.in.: Windows, UNIX, Linux, Mac OS X, routerów, przełączników, urządzeń typu firewall, drukarek, usług i aplikacji) przez co jest uważany za standard w monitorowaniu infrastruktury IT.

Nagios Core został pierwotnie zaprojektowany do pracy pod kontrolą Linuksa, chociaż bez problemów powinien działać pod kontrolą większości systemów Unixowych

Zobacz również:

Jest to wolne oprogramowanie na licencji zgodnie z warunkami GNU General Public License wersja 2 opublikowanej przez Free Software Foundation.

System na bieżąco monitoruje zdefiniowane zasoby przy czym za pomocą alertów mailowych, SMSowych lub wskazanych skryptów informuje o incydentach związanych z niedostępnością zasobu lub jego przywróceniu do poprawnego działania.

Nagios przede wszystkim potrafi monitorować podstawowe parametry związane z infrastrukturą i dostępnością urządzeń i serwisów. Obsługuje między innymi protokoły SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING. Bez problemu może monitorować parametry serwera takie jak obciążenie procesora, zajętość pamięci oraz dysków. Dodatkowo użytkownik jest w stanie zdefiniować własne parametry, które chciałby mieć pod kontrolą.

Nagios - podgląd statusu monitorowanych obiektów

Nagios - podgląd statusu monitorowanych obiektów

Do uruchomienia Nagiosa wystarczy system linux z zainstalowanym serwerem WWW (preferowany Apache). Natomiast sama konfiguracja opiera się głównie na plikach tekstowych, gdzie użytkownik definiuje monitorowane urządzenia, serwisy oraz odbiorców powiadomień. Rozpoczynając konfigurację można oprzeć się na szablonach, które w przystępny sposób ukazują jak należy definiować niezbędne wpisy. Aby niepotrzebnie nie tracić czasu na żmudne wpisywanie kolejnych urządzeń, na których sprawdzamy te same parametry, można je w wygodny sposób pogrupować, co oprócz oszczędności czasu pozwala na zachowanie porządku w plikach konfiguracyjnych.

Aby monitorować zdalne systemy (Linux, Windows) oprócz odpowiedniego pluginu po stronie Nagiosa, niezbędne jest uruchomienie Agenta po stronie systemu monitorowanego, który umożliwi dostęp do zasobów. Dla systemów Windows jest to NSClient++, natomiast dla systemów Linuxowych – dodatek NRPE.

Nagios umożliwia obsługę incydentów w postaci alertów, które są uruchamiane każdorazowo po przekroczeniu zakładanych w konfiguracji wartości. Alerty mogą być pod postaciami maila, smsa lub wcześniej zdefiniowanego skryptu.

Oprócz usług monitorowania zasobów dostępny jest również webowy interfejs, gdzie na bieżąco można podejrzeć obecny status pracy urządzeń i usług. Mamy również wgląd w historię powiadomień i problemów. Istnieje także możliwość zdefiniowania zaplanowanej niedostępności usług jeśli chcemy wyłączyć alerty w przypadku konserwacji lub aktualizacji systemów.

Oprócz interfejsu dostępnego przez przeglądarkę dostępne są również dodatki do aplikacji (np. Firefox) które wyświetlają aktualne statusy monitorowanych urządzeń na komputerze nie będącym serwerem. Dodatkowo ze strony projektu można ściągnąć aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwolą łączyć się z serwerem Nagiosa i mieć podgląd na monitorowane zasoby.

Sam Nagios Core jest darmowy na podstawie licencji GNU, jednak dostępna jest również wersja komercyjna Nagios XI , gdzie koszt licencji uzależniony jest od ilości obsługiwanych końcówek. Dodatkowo można również dokupić rozszerzenie wsparcia o konkrettną ilość interwencji telefonicznych z supportem technicznym.

op5 Monitor

op5 Monitor jest narzędziem komercyjnym, wywodzącym się z aplikacji Open Source (Nagios Core). W cenie licencji otrzymuje się kompletne, gotowe do pracy środowisko. Ponadto użytkownicy mają dostęp do pełnej dokumentacji oraz pomocy działu wsparcia ze strony producenta. Dodatkowo zapewniony jest dostęp do aktualizacji produktu oraz możliwość dostosowania do specyficznych wymagań Klienta.

Instalacja aplikacji jest sprowadzona do niezbędnego minimum ze strony administratora. Po inicjującym przeskanowaniu sieci i akceptacji domyślnych ustawień otrzymujemy w pełni funkcjonalny podstawowy monitoring infrastruktury. Bardziej zaawansowaną konfigurację należy wykonać przez interfejs WWW, gdzie poszczególne parametry dostosowuje się do wymagań własnego środowiska.

Aplikacja przeznaczona jest do instalacji na Linuksie lub dostarczana jako maszyna wirtualna. Jej konfiguracja oparta jest na bazie MySQL oraz plikach tekstowych. Producent oferuje także gotowe rozwiązanie sprzętowe ze środowiskiem przygotowanym od razu do uruchomienia.


TOP 200