Infrastruktura centrum danych: dodatkowe funkcje i energooszczędność

Rosnące wymagania stawiane systemom zasilania i chłodzenia w centrach danych powodują, że muszą one bardzo precyzyjnie zapewniać zasilanie, usuwać nadmiar ciepła oraz mieć zdolność do automatycznego regulowania poziomu obciążenia. Zasilacze UPS oraz układy dystrybucji i klimatyzacji będą wyposażane w dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie i monitorowanie wielu parametrów zasilania oraz otoczenia. W centrum zainteresowania pozostaje stosowanie technologii energooszczędnych.

UPS-y modułowe i z akcesoriami

W najbardziej krytycznych aplikacjach, do zabezpieczania odbiorników w wariancie zasilania centralnego od kilku lat stosuje się zasilacze UPS o budowie modułowej. Możliwość wymiany modułów przy pracującym urządzeniu skraca potencjalny czas naprawy MTTR (Mean Time To Restoration) do minimum. Innym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem tego typu rozwiązań jest ich skalowalność, co pozwala dopasować moc UPS-a do zmieniającego się obciążenia. Cecha ta jest wyjątkowo istotna w przypadku zabezpieczenia zasilania dużych centrów przetwarzania danych budowanych etapowo, pozwalając zmniejszyć początkowe nakłady inwestycyjne. Systemy takie najczęściej są instalowane w konfiguracji nadmiarowej N+1, której stosowanie jest bardziej ekonomicznie uzasadnione od użycia redundancji typu 2N.

Główne kryteria przy doborze komponentów dla infrastruktury centrum danych

a) bezpieczeństwo (fizyczne bezpieczeństwo, zapewnienie właściwych warunków pracy oraz zabezpieczenia przed zakłóceniami zasilania),

b) adaptacyjność (zdolność do dostosowania infrastruktury do aktualnych potrzeb),

c) sprawność (energooszczędność).

Priorytety przy budowie centrów danych:

zapewnienie adekwatnej mocy obliczeniowej (wydajność) i niezawodności.

Konsolidacja środowisk teleinformatycznych oraz zapotrzebowanie na większą dostępność, szczególnie centrów przetwarzania danych, zmuszają producentów zasilaczy UPS do poszerzania swojej oferty. Coraz częściej oferowane są rozwiązania obejmujące zasilacze UPS wraz z modułowymi układami dystrybucji zasilania oraz wieloma innymi akcesoriami ułatwiającymi zarządzanie. Większość zasilaczy dużych mocy (pow. 10 kVA) ma wbudowane układy korekcji współczynnika mocy wejściowej, zapewniające lepszą współpracę z siecią zasilającą i agregatami prądotwórczymi.

Dedykowane i dodatkowe chłodzenie

W związku z nowymi zadaniami stawianymi systemom teleinformatycznym, zmianie ulegają wymagania dotyczące zasilania, nadmiarowości oraz czasu działania. Pociąga to zwykle zwiększenie poboru mocy i związany z tym wzrost zapotrzebowania na układy chłodzenia.

Wobec wzrostu upakowania urządzeń wydzielających ciepło znacznie zwiększyło się ryzyko awarii spowodowanych zbyt wysoką temperaturą. Obecnie największym problemem związanym z chłodzeniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dopływu chłodnego powietrza do urządzeń komputerowych. Przy wyższej gęstości mocy pojawiają się problemy z dostarczeniem chłodnego powietrza do urządzeń w szafie, w szczególności dotyczy to urządzeń umiejscowionych w górnej części szafy. W środowiskach o trudnych warunkach chłodzenia coraz częściej stosuje się dodatkowe układy wentylatorów wymuszających obieg powietrza. Inne spotykane problemy z chłodzeniem w serwerowni to wydmuch gorącego powietrza poza szafę przemysłową i powstawanie punktów o znacznie podwyższonej temperaturze. Istotnym zadaniem stawianym obecnie przed systemami chłodzenia jest także stworzenie odpowiednich warunków dot. poziomu hałasu pracy dla personelu IT oraz zapewnienie właściwych parametrów strumienia powietrza chłodzącego pomiędzy szafami.


TOP 200