Infoworld

Wśród ok. 150 różnojęzycznych komputerowych czasopism International Data Group ważne miejsce zajmuje amerykański tygodnik INFOWORLD.

Wśród ok. 150 różnojęzycznych komputerowych czasopism International Data Group ważne miejsce zajmuje amerykański tygodnik INFOWORLD. INFOWORLD jest czasopismem drukowanym w kolorze na gazetowym papierze, format zaś stanowi trzy czwarte powierzchni naszego dwutygodnika CW-PL Objętość pisma to około 100 stron wypełnionych analizami sprzętu i oprogramowania: szczególnie lubiane są tu testy i zestawienia produktów różnych firm o podobnym przeznaczeniu. Czasopismo prowadzi stałe działy: nowości, oprogramowania, sprzętu, sieci komputerowych, porad dla czytelników, przeglądu nowinek programistycznych, a także czegoś w rodzaju naszych Computerworld'-owych "Wieści" - również bogato ilustrowanych, z dużą ilością danych technicznych, adresów, telefonów, fak-sów. Ponadto, jak przystało na tego rodzaju pismo, wiele tu małych i ogromnych, pomysłowych reklam, a także felietonów, analiz rynku, prób przewidywań koniunktury.

Jakie cechy odróżniają INFO-WORLD od innych czasopism IDG? Jeśli COMPUTERWORLD (USA) jest przeznaczony dla biznesmenów systemów informacyjnych, a np. PC WORLD chyba najbardziej cieszy sprzętowców i programistów, to IN-FOWORLD plasuje się gdzieś pośrodku: zadowalając prawdopodobnie i jednych, i drugich. Uzyskuje to dzięki zwięzłości artykułów, które nawet jeśli są przenoszone ze strony na stronę, to na zasadzie zamkniętego krótkiego hasła i ewentualnej dopo-wiedzi na dalszych szpaltach. Zwolenników krótkich form informacyj-

nych na pewno warto zachęcać do zainteresowania się tym tygodnikiem.

Czasopismo jest redagowane przez ok. 50 osób: ma kilka specjalistycznych działów zajmujących się programami rozmaitych typów, np. , CAD-ami, bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, sieciami. IW rozporządza również własnym centrum obliczeniowo-testowym. Redaktorem naczelnym tygodnika jest Stewart Alsop. Pismo jest wydawane już od 13 lat.

Pojedynczy egzemplarz IW w detalu kosztuje 2,95 USD. Cena prenumeraty rocznej w USA wynosi 110 USD. W Polsce należy się liczyć z dodatkowymi kosztami przesyłki. Wszelkie zamówienia i zapytania związane z prenumeratą można kierować pod adresem: InfoWorld, P.O. Box 3014, Northbrook, IL 60065 (USA).

Jako rekomendację pozwalamy sobie przytoczyć aktualny komentarz redakcyjny, oceniający niespodziewany alians Apple z IBM.


TOP 200