Infovide w europejskim projekcie

Spółka Infovide bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym ICONS (Intelligent CONtent Management System – system inteligentnego zarządzania treścią). Program realizowany jest w ramach programu Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST) będącego piątą częścią Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, którego koordynatorem jest firma Rodan Systems. W skład konsorcjum obok Infovide, wchodzą również: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Centro di Ingegneria Economica e Sociale z Włoch, firma SchlumbergerSema z Belgii, Dziewiąty Uniwersytet "Dauphine" w Paryżu i Uniwersytet Ulsterski (Irlandia Północna).

Celem projektu ICONS jest zbudowanie opartego na wiedzy systemu zarządzania multimedialną informacją pochodzącą z rozproszonych i heterogenicznych źródeł danych. W projekcie ICONS zostaną wykorzystane wyniki najnowszych badań naukowych z tej dziedziny.

Projekt obejmuje trzy główne etapy. Pierwszy z nich to etap badań teoretycznych, w którym ocenia się możliwość zastosowania rezultatów badań naukowych w dziedzinie informatyki i dziedzinach pokrewnych w komercyjnych systemach zarządzania wiedzą. W drugim etapie powstanie prototyp gotowego do wykorzystania systemu zarządzania informacją. W trzecim natomiast - zostanie opracowana metodyka pozwalająca na wdrażania systemów klasy ICONS oraz wykonane rozwiązanie pilotażowe - pierwsze praktyczne zastosowanie wyników projektu.

Będzie nim powszechnie dostępny internetowy "Portal Dobrych Praktyk Dla Krajów Stowarzyszonych" z UE wspierający prace instytucji wykorzystujących i zarządzających pieniędzmi pochodzącymi z europejskich funduszy przedakcesyjnych PHARE, ISPA i SAPARD.

Infovide bierze udział we wszystkich trzech etapach projektu, między innymi ocenia możliwości zastosowania w projekcie istniejących standardów procesów informacyjnych i informatycznych.

"Pod uwagę brane są obecnie standardy z rodziny ISO 82x (wspierające testowanie), standard UML (wspierający modelowanie na etapie projektowania systemów) oraz proces RUP (ułatwiający zarządzanie projektem informatycznym). Ponadto Infovide doradza w wyborze i ocenie dostępnych technologii i gotowych rozwiązań w zakresie serwerów aplikacyjnych i "zwykłych" systemów zarządzania zawartością, które mogą być zastosowane przy budowie prototypu ICONS" – powiedział Sebastian Lisek, kierownik projektu po stronie Infovide.

W drugim etapie projektu Infovide będzie uczestniczyła przy tworzeniu projektu prototypu ICONS oraz jego testach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem IDGLicensing[email protected]

TOP 200