Infovide pomaga przy tworzeniu architektury CRM dla Grupy PZU

Firma podpisała kontrakt z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU SA na stworzenie korporacyjnej architektury dla platformy CRM.

Infovide zawarła ramową umowę ze spółką PZU na stworzenie korporacyjnej architektury dla programu CRM oraz koordynację i kontrolę prac wdrożeniowych przy realizacji tego systemu.

Infovide zajmie się identyfikacją i analizą potrzeb spółek wchodzących w skład Grupy PZU, tak aby określić jakie modele informacyjne systemu CRM będą niezbędne w przypadku tych firm. Infovide zapewni i skontroluje jakość przeprowadzanego projektu poprzez wykorzystanie tzw. Total Data Quality Management, czyli wiedzy z zakresu procesów wspomagających całościowe zarządzanie jakością danych.

Zobacz również:

  • Microsoft prezentuje Viva Sales - inteligentny dodatek do CRM
  • Microsoft rozszerza program bug bounty
  • Liderzy IT mają problemy z modernizacją aplikacji – wyniki badania

System Customer Relationship Management zostanie wdrożony w Grupie PZU SA w ciągu kilku lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200