Infovide inwestorem w ludzi

Już drugi raz z rzędu godłem „Inwestor w kapitał ludzki”, przyznawanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Zarządzania, została uhonorowana warszawska firma doradcza Infovide.

"Głównym czynnikiem, który zadecydował o przystąpieniu do konkursu, była możliwość uzyskania niezależnej oceny procesów zarządzania kapitałem ludzkim, dokonywana przez organizatorów konkursu" - mówi Robert Kulicki, partner w firmie Infovide.

O zwycięstwie warszawskiej firmy zadecydowały bogaty program rozwoju zawodowego i wysoka kultura organizacyjna wypracowana przez Infovide. Jej pracownicy mają możliwość kontaktu ze światowymi autorytetami z dziedziny informatyki i biznesu, zapraszanymi przez Infovide na szkolenia i seminaria. Spółka co roku bada satysfakcję pracowników. Wielowymiarowy sondaż obejmuje kulturę firmy, relacje między pracownikami, ocenę możliwości indywidualnego rozwoju, dostępu do szkoleń i literatury, organizację pracy, a także zaplecze techniczne firmy.