Infovide-Matrix w sanockim STOMIL-u

Spółka Infovide-Matrix podpisała umowę z Sanockimi Zakładami Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” SA na upgrade techniczny Systemu SAP ERP.

System SAP ERP w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego wspiera zarządzanie finansami, controlingiem, majątkiem trwałym, a także gospodarkę materiałową, planowanie produkcji, zarządzanie jakością oraz sprzedaż i dystrybucję. System jest zintegrowany z wieloma aplikacjami specjalizowanymi, systemem Teta HR oraz systemem informacji zarządczej opartym na oprogramowaniu firmy QlikTech.

Prace nad aktualizacją potrwają 11 miesięcy i będą obejmowały przygotowanie, a następnie realizację upgrade’u technicznego. Projekt polega na wykonaniu instalacji i konfiguracji oprogramowania na nowej platformie sprzętowo-systemowej Cisco VNC, dostarczonej przez firmę Net-o-logy, przeniesieniu bazy danych systemu wraz z jej konfiguracją do wykorzystania Unicode, przeniesieniu danych i migracji systemu na nową platformę techniczną oraz podniesienie systemu do nowej wersji.


TOP 200