Infovide-Matrix w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce podpisała w konsorcjum z KBJ Sp. z o.o. umowę ze Skarbem Państwa - Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego na serwis i aktualizację systemu SAP.

Realizacja dwuletniej umowy rozpoczęła się w kwietniu i obejmuje serwis i aktualizacja systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego systemu SAP ERP. Usługa serwisu będzie obejmowała usuwanie awarii dotyczących wdrożonego oprogramowania SAP oraz wybranych elementów środowiska, na którym to oprogramowanie jest zainstalowane. Zakres usług konsultacyjnych będzie dotyczył wsparcia użytkowników w zakresie administracyjno-eksploatacyjnym oraz wprowadzaniu modyfikacji i modernizacji systemu.

Zobacz również:


TOP 200