Infovide-Matrix chce dwukrotnie zwiększyć przychody, wartość i zasoby kadrowe

Wszystko ma się zdarzyć w ciągu 3 lat. Częścią planów firmy są przejęcia, usprawnienia organizacyjne w obrębie grupy oraz przeorientowanie działalności pod kątem pięciu wybranych branż.

Przyjęty przez nas model działania zakłada, że poza technologią dostarczamy, opierając się na niej, również korzyść dla biznesu. To spojrzenie z zupełnie innej strony. Jeśli chcemy być pomostem między IT a biznesem w firmach, to musimy rozumieć cele biznesowe klientów.

Jan Maciejewicz, prezes zarządu Infovide-Matrix

Infovide-Matrix chce być w pierwszej piątce pierwszoligowych dostawców usług IT w Polsce. "Tak poważne przeniesienie punktu ciężkości jest niełatwe do przeprowadzenia w firmie o ustabilizowanej pozycji" - mówi Jan Maciejewicz, prezes zarządu Infovide-Matrix. Osiągnięciu tych celów służyć ma nowa strategia rynkowa. Zakłada ona m.in. koncentrację na sektorach: telekomunikacji, bankowości, administracji, energetyce i przemyśle. Pod kątem ich potrzeb przeorientowana zostanie cała firma - począwszy od organizacji zespołów i wewnętrznych struktur, na ofercie kończąc. Na początku 2011 r. stworzone zostaną odrębne piony wyspecjalizowane w usługach dla różnych segmentów rynku. Dla każdej z branż przygotowane zostały mapy rozwoju oferty.

Przeprofilowanie oferty ma przełożyć się na zwiększenie sprzedaży oraz podniesienie rentowności, m.in. dzięki świadczeniu usług dostarczających wymiernych korzyści biznesowych. Oferowane usługi mają dalece wykraczać poza IT. Infovide-Matrix chce bowiem realizować również projekty o dużej skali i złożoności. "Przyjęty przez nas model działania zakłada, że poza technologią dostarczamy, opierając się na niej, również korzyść dla biznesu. To spojrzenie z zupełnie innej strony. Jeśli chcemy być pomostem między IT a biznesem w firmach, to musimy rozumieć cele biznesowe klientów" - podkreśla Jan Maciejewicz. Jego zdaniem, główne założenia nowej strategii odzwierciedlają potrzeby kluczowych klientów, nie tylko w zakresie IT. Potrzeby, które coraz częściej muszą być realizowane w wymiarze inwestycyjnym i poddawane mechanizmom m.in. z zakresu kontrolingu. Takie spojrzenie powoduje z kolei, że coraz więcej firm analizuje nie tylko koszty, ale i wpływ realizowanych inwestycji na przychody.

Kompetentny zespół

Realizację nowej strategii Infovide-Matrix wspierać mają również działania zmierzające do podniesienia efektywności pracy i jakości realizowanych projektów, a także zbudowanie kompleksowej bazy wiedzy. Planowane są również zmiany w organizacji pracy oraz systemie wynagrodzeń i mechanizmach motywowania. Szczególny nacisk położony zostanie na rozwój kompetencji całego zespołu konsultantów. "Wprowadzony zostanie szczegółowy podział odpowiedzialności i nowy system wynagrodzeń. Zdefiniowane będą również ścieżki rozwojowe dla każdego stanowiska. Wszystko po to, aby przed zespołem stawiać konkretne cele i oferować jasne możliwości rozwoju" - podkreśla Jan Maciejewicz. Jego zdaniem, wiedza ludzi mających bezpośredni kontakt z klientami w tego typu działalności jest decydująca.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200