Infosystem '99: Komputerowe zarządzanie firmą

System Zarządzania Gospodarką Remontową i Serwisem Naprawczym Urządzeń IMPACT XP to produkt brytyjskiej firmy Soft-Solutions LTD. W kwietniu 1998 r. Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO z Jeleniej Góry (http://www.cpu-zeto.com.pl) podpisało z tą firmą kontrakt na opracowanie polskiej wersji systemu oraz na wyłączność sprzedaży na rynku krajowym. Tak zlokalizowany Impact po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na targach Infosystem.

System Zarządzania Gospodarką Remontową i Serwisem Naprawczym Urządzeń IMPACT XP to produkt brytyjskiej firmy Soft-Solutions LTD. W kwietniu 1998 r. Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO z Jeleniej Góry (http://www.cpu-zeto.com.pl) podpisało z tą firmą kontrakt na opracowanie polskiej wersji systemu oraz na wyłączność sprzedaży na rynku krajowym. Tak zlokalizowany Impact po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na targach Infosystem.

Zastosowanie systemu Impact jest różnorodne. Służy on do utrzymania w ruchu fabryk, elektrowni czy zakładów przemysłowych, do zarządzania eksploatacją hoteli, portów lotniczych, szpitali - czyli tam, gdzie remonty, naprawy i wymiana sprzętu są czynnością z góry przewidywaną i planowaną. System napisano przy użyciu Progress 4 GL, a jego główną zaletą jest łatwość dostosowania do konkretnego zakładu pracy. Jego inne zalety to praca w czasie rzeczywistym, wielojęzyczność, szerokie możliwości komunikacji zewnętrznej.

Impact ma budowę wielomodułową. System składa się z 17 modułów, z których 16 jest opcjonalnych. Wszystkie systemy zbudowane są wokół podstawowego modułu serwisowego, stanowiącego główną część każdego wdrożenia systemu. Może on być rozszerzony o dowolną kombinację pozostałych modułów, przy czym rozszerzenie takie nie jest pracochłonne i polega praktycznie tylko na ich uaktywnieniu.

Po zainstalowaniu wszystkie parametry systemu Impact mają ustalone wartości domyślne - system jest więc od razu gotowy do działania. Wartości domyślne ustalono, tak by uwzględnić najczęściej używane składniki systemu.

Instalacja i uruchomienie systemu odbywają się szybko. Jeżeli opcje domyślne odpowiadają wymaganiom użytkownika, pracę można rozpocząć natychmiast. W przeciwnym razie potrzeba niewiele czasu, aby przystosować system do specyfiki i wymagań określonej działalności.

Moduły systemu obejmują m.in. podstawowy moduł serwisowy, generator raportów, planowanie przebiegów, monitorowanie warunków, zarządzanie magazynem, współpracę z przenośnymi urządzeniami testującymi, zarządzanie projektami, kontrolę skalowania przyrządów, budżet i koszty, zarządzanie narzędziami, strukturalne rozwiązywanie problemów, zdjęcia, kody paskowe, obsługę urządzeń ręcznych.

Inne cechy charakteryzujące system to m.in. korzystanie z architektury klient/serwer, praca w środowisko Windows/Windows NT, pełne bezpieczeństwo danych, wysoki stopień parametryzacji systemu, przystosowanie do wielu platform sprzętowych i systemowych oraz współpraca z innymi bazami danych.


TOP 200