Infosystem '99: ERP dla średniej firmy

Krakowski Digitland zaprezentuje na Infosystemie trzy programy do zarządzania przedsiębiorstwem. Dwa z nich to znane wcześniej: System Zarządzania Firmą Digitland Enterprise klasy MRP II/ERP i mniejszy System Zarządzania Firmą Hurt. Trzecim jest nowy produkt - System Zarządzania Firmą Digitland TE.

Krakowski Digitland zaprezentuje na Infosystemie trzy programy do zarządzania przedsiębiorstwem. Dwa z nich to znane wcześniej: System Zarządzania Firmą Digitland Enterprise klasy MRP II/ERP i mniejszy System Zarządzania Firmą Hurt. Trzecim jest nowy produkt - System Zarządzania Firmą Digitland TE.

Digitland TE jest zintegrowanym systemem informatycznym, wspomagającym procesy zarządzania w średniej wielkości jedno- i wielooddziałowych przedsiębiorstwach. Odpowiada standardom MRP i .

System obejmuje wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, m.in. gospodarkę magazynową, gospodarkę materiałową, księgowość, finanse, logistykę, produkcję, import, eksport, serwis, gwarancje, obsługę układów wielooddziałowych i wielozakładowych. Pozwala na wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, porządkuje obieg informacji w firmie, prowadzi kontrolę kadry pracowniczej, usprawnia obsługę klienta, automatyzuje czynności finansowo-księgowe.

Digitland TE jest systemem zintegrowanym, przetwarzanie danych odbywa się na bieżąco w czasie rzeczywistym. System zawiera bogaty pakiet różnorodnych raportów i zestawień wynikowych, które są źródłem danych analitycznych niezbędnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Jest elastyczny, silnie sparametryzowany, łatwy do rozbudowy. W momencie wdrożenia jest konfigurowany według indywidualnych potrzeb użytkownika. W miarę rozwoju firmy może być wzbogacany o kolejne opcje.

Digitland TE składa się z modułu podstawowego i ponad 60 modułów opcjonalnych. Zaprojektowany jest w architekturze terminalowej (komputery PC minimalnie 386, 8 MB RAM), gdzie wspólne bazy danych znajdują się na serwerze (komputer PC z Pentium, 64 MB RAM, Windows NT Server 4.0), na którym aplikacje są również wykonywane w całości. Stacje robocze pełnią tu funkcję terminali, otrzymując od serwera jedynie zmiany na ekranach aplikacji i wysyłając informacje pochodzące z klawiatury. Rozwiązanie to zapewnia możliwość pracy on-line przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze wielooddziałowej z wykorzystaniem łączy dzierżawionych. Taki sposób pracy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo transakcji - odbywa się ona wyłącznie na serwerze, nie na stacji roboczej, a ewentualna awaria stacji lub sieci nie zakłóci rozpoczętej już transakcji. Digitland TE umożliwia pracę na łączach komutowanych - również przez telefony GSM, którymi przesyłane są tylko skompresowane zmiany na ekranach i informacje z klawiatury.


TOP 200