Infostar '94

W odpowiedzi na tzw. list otwarty Pana Mariana Łakomego (Computerworld nr 4 (str. 20) z 23 stycznia br.) chcemy wyrazić zdziwienie zarówno formą, jak i treścią tej publikacji.

W odpowiedzi na tzw. list otwarty Pana Mariana Łakomego (Computerworld nr 4 (str. 20) z 23 stycznia br.) chcemy wyrazić zdziwienie zarówno formą, jak i treścią tej publikacji.

Oceniając opiniotwórczą ideę Computerworld, zaprosiliśmy do kapituły Infostar przedstawiciela redakcji, w osobie jej redaktora naczelnego.

Zaproszenia te dwukrotnie zostały skierowane imiennie do Pana M. Łakomego i dwukrotnie też zamiast Niego w pracach kapituły uczestniczył inny przedstawiciel redakcji.

Przy okazji styczniowego posiedzenia kapituły - do standardowego zaproszenia dołączyliśmy sugestię osobistego udziału w tym spotkaniu (decydującego o wyborze laureatów).

Odpowiedzią Pana M. Łakomego na to zaproszenie była nieobecność na posiedzeniu kapituły w dn. 16 stycznia br., a następnie ów list otwarty.

W konkluzji tej odpowiedzi pragniemy stwierdzić, iż nie istnieją żadne rozsądne powody do przeprosin z naszej strony.

Jednocześnie obiecujemy, iż Pan Marian Łakomy w następnej edycji Infostara nie będzie narażony na naruszanie dóbr osobistych poprzez kierowanie do Niego propozycji udziału w Kapitule tego konkursu.

O<div align="right">rganizatorzy Infostar

Andrzej Jabłoński, Sławomir Majman

Warszawa, dn. 26.01.1995</div>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200