Informix zostanie podzielony na dwie firmy

Powstaną one na bazie - utworzonych w sierpniu br. - działów Database Business Operations i Solutions Business Operations.

Kolejnym etapem restrukturyzacji Informix Corporation jest podzielenie jej na dwie niezależne firmy. Powstaną one na bazie dwóch działów, Database Business Operations i Solutions Business Operations, utworzonych w sierpniu br. w wyniku połączenia poprzednich pięciu.

<B>Linia podziału</B>

Na bazie Database Business Operations powstanie Informix Software. Firma będzie specjalizować się w systemach zarządzania bazami danych. Jej prezesem zostanie Jim Foy, obecny wiceprezes odpowiedzialny za Database Business Operation. Informix Software będzie zatrudniać 2,3 tys. pracowników. Liczbę obecnych klientów firmy, obsługiwanych przez nową jednostkę, szacuje się na 25 tys. Do końca tego roku przychody tej części Informixa szacowane są na 780-800 mln USD, a w przyszłym roku powinny wzrosnąć o ok. 5%.

Nazwa drugiej firmy - wywodzącej się z Solutions Business Operations - ma zostać ustalona w terminie późniejszym. Zajmować się ona będzie tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego. Mają one współpracować także z bazami danych konkurentów Informixa takich, jak IBM, Microsoft, Oracle czy Sybase. Oferta tej firmy będzie obejmować rozwiązania do publikacji w Internecie, handlu elektronicznego i systemów wspomagania decyzji.

Na czele tej części Informix Corporation stanie Pete Fiore, wiceprezes odpowiedzialny za dział Solutions Business Operations, obsługujący ok. 1,5 tys. klientów. Nowa firma będzie zatrudniać 1,1 tys. pracowników. Jej tegoroczne przychody szacowane są na 120-130 mln USD, w przyszłym roku zakładany jest ich wzrost o 80-100%.

<B>Niezależne spółki</B>

Początkowo obie firmy będą spółkami zależnymi Informix Corporation. W przyszłości mają zostać usamodzielnione i wprowadzone na giełdę. Firma opracowuje obecnie strategię podziału, której szczegóły mają być ujawnione do końca br. Spółka-matka prawdopodobnie zniknie z rynku.

"Naszym podstawowym celem było podjęcie działań, które pozwolą Informixowi na odzyskanie pozycji na rynku baz danych. Po analizach zdecydowaliśmy się dokonać podziału na dwie niezależne firmy, działające w na odrębnych segmentach rynku" - powiedział Peter Gyenes, prezes Informixa Corporation. Przedstawiciele firmy liczą, że - wyłączając koszty restrukturyzacji - firma powinna wrócić do rentowności w I kw. 2001 r.

<B>Zmiany kadrowe</B>

Jednocześnie Peter Gyenes został mianowany przewodniczącym rady nadzorczej firmy. Bob Finocchio, dotychczas piastujący to stanowisko, złożył rezygnację. Z Informixa odejdzie także Yon Yoon, dyrektor finansowy. 1 listopada br. zastąpi go Jamie Arnold, dotychczasowy wiceprezes ds. finansów na region obu Ameryk.

***

Informix zwolni 12% pracowników

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200