Informix w dużych projektach

Duże projekty informatyczne, podejmowane przez agendy rządowe krajów Europy Środkowowschodniej, były głównym tematem konferencji, która odbyła się pod koniec maja br. w Pradze. Większość z tych przedsięwzięć to budowa dużych baz danych, działających w technologii klient/serwer, przy posługiwaniu się językami czwartej generacji.

Duże projekty informatyczne, podejmowane przez agendy rządowe krajów Europy Środkowowschodniej, były głównym tematem konferencji, która odbyła się pod koniec maja br. w Pradze. Większość z tych przedsięwzięć to budowa dużych baz danych, działających w technologii klient/serwer, przy posługiwaniu się językami czwartej generacji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli regionalnych biur Informixa, klientów i dziennikarzy z wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przy szczególnie dużym udziale reprezentantów z Polski i Rosji.

Konferencję rozpoczęło przemówienie Waltera Konigsedera, wiceprezesa Infomixa. Po nim wystąpiła Dr Hilde Faleschini z niemieckiego Ministerstwa Pracy. Była ona odpowiedzialna za proces informatyzacji biur pracy na terenie dawnej NRD. Wysokie bezrobocie i związane z tym ogromne zapotrzebowanie na pomoc społeczną wymagało zbudowania systemu służącego do automatycznej dystrybucji znacznych środków finansowych i weryfikacji beneficjentów opieki społecznej. Poważnym problemem, widocznym zwłaszcza na początku lat 90., była uboga infrastruktura telekomunikacyjna i niedostatek wykształconych kadr.

Przedstawiciel Rosji Władimir Brokhin z regionalnego urzędu pracy w okręgu Permskim (na Uralu) przedstawił program LOIS-RegISTR. Za pomocą tego systemu rejestrowani bezrobotni automatycznie kojarzeni są z odpowiadającymi ich kwalifikacjom wakującymi stanowiskami pracy. Jest to obecnie jedyny taki system informatyczny w Federacji Rosyjskiej.

Paweł Laoka z ministerstwa finansów Republiki Czeskiej omówił proces wdrożenia funkcjonującego tam informatycznego systemu podatkowego - ADIS. Celem projektu ADIS miała być automatyzacja ewidencji wpływu i poboru większości podatków. Przygotowano go w rekordowo krótkim czasie (kilkanaście miesięcy). Mimo iż z uwagi na tak ogromne tempo realizacji złamano różne zasady cyklu produkcyjnego oprogramowania, system działa zgodnie z projektem obejmując ponad 6000 terminali i 250 serwerów. Na głównych dostawców wybrano IBM i Informix.

Jak powiedział P. Laoka - "Przy realizacji tego rodzaju projektów nie można całości przedsięwzięcia powierzać w ręce tylko jednego generalnego wykonawcy. Trudno byłoby wtedy w razie jakichkolwiek kłopotów przejąć kontrolę nad jego prowadzeniem. Najważniejsze żeby większość pracy związanej z tworzeniem oprogramowania zlecić krajowym firmom software'owym. Korzyść jest podwójna - łatwiej sprawować kontrolę nad ich pracą i bez wątpienia są one znacznie bardziej zainteresowane dalszym istnieniem na krajowym rynku".

Według ocen czeskiego ministerstwa finansów dotychczasowa praca systemu pozwoliła na uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie należnych wpływów do budżetu. ADIS jest największym tego rodzaju systemem informatycznym funkcjonującym w tej części Europy.

Polskimi prelegentami byli Wiesław Paluszyński z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Andrzej Florczyk, który przedstawił stan realizacji teleinformatycznego systemu wyborczego w Polsce. Ma on osiągnąć swoją dojrzałą postać przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi w Polsce. W departamencie informatyki MOŚ realizowanych jest obecnie kilkanaście bardzo ciekawych projektów informatycznych dotyczących tzw. monitoringu stanu środowiska, budowy baz danych o zasobach naturalnych i źródłach zanieczyszczeń. Automatyzacji ulega także sama praca biurowa, a w szczególności proces obiegu dokumentów.

Konferencję zamknęło wystąpienie Timothiego Lambersa. Ten znany ekspert finansowy, od wielu lat współpracujący z Bankiem Światowym oraz Europejskim Bankiem Współpracy i Rozwoju, przedstawił możliwości uzyskania kredytów z tych instytucji na cele realizacji dużych przedsięwzięć informatycznych.

Informix zorganizował tego rodzaju konferencję po raz pierwszy, jednak już zapowiedział powtórzenie jej w przyszłości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200