Informix ujawnia nazwę drugiej firmy, powstałej w ramach restrukturyzacji

Informix Corporation kontynuuje proces przekształcania się w dwie niezależnie działające firmy: Informix Software, powstałą z działu Database Business, i Ascential Software, wykorzystującą zasoby dotychczasowego Business Solutions.

Firma, powstała w ramach podziału Informix Corporation, zbudowana na bazie działu Business Solutions, będzie nosiła nazwę Ascential Software. Pozostała część firmy, stworzona z udziałem zasobów działu Database Business, już we wrześniu ub.r. przyjęła nazwę Informix Software.

Ascential, której nazwa powstała od angielskich słów ascent i essential, ma tworzyć rozwiązania umożliwiające prowadzenie działalności elektronicznej przez przedsiębiorstwa.

Zobacz również:

  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?
  • Dzięki tym narzędziom, systemy IT mogą być lepiej chronione

Przypomnijmy, że o kolejnym etapie restrukturyzacji, przekształcającym pięć jednostek organizacyjnych w dwie niezależne firmy, Informix poinformował we wrześniu ub.r. Wtedy też zapowiedziano, że firmy powstałe w ramach nowej struktury początkowo będą spółkami zależnymi Informix Corporation, a w przyszłości mają zostać usamodzielnione i wprowadzone na giełdę. Spółka-matka prawdopodobnie zniknie z rynku.

***

Informix zostanie podzielony na dwie firmy

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200