Informix i Pyramid SNI

Informix rozpoczął dostawy nowej wersji swego równoległego serwera baz danych, przeznaczonego dla masowo równoległego komputera Reliant RM1000 (produkcji firmy Pyramid Technology, filii Siemens-Nixdorf). Informix OnLine Extended Parallel Server (OnLine XPS) dla RM1000 jest wynikiem 12-letniej współpracy firm Pyramid i Informix w zakresie obsługi bardzo dużych baz danych na komputerach masowo równoległych MPP. Produkt rozszerza ofertę firmy Informix w zakresie obsługi komputerów MPP.

Informix rozpoczął dostawy nowej wersji swego równoległego serwera baz danych, przeznaczonego dla masowo równoległego komputera Reliant RM1000 (produkcji firmy Pyramid Technology, filii Siemens-Nixdorf). Informix OnLine Extended Parallel Server (OnLine XPS) dla RM1000 jest wynikiem 12-letniej współpracy firm Pyramid i Informix w zakresie obsługi bardzo dużych baz danych na komputerach masowo równoległych MPP. Produkt rozszerza ofertę firmy Informix w zakresie obsługi komputerów MPP.

IBM DataBasic

IBM rozpoczął beta testy pakietu DataBasic, przeznaczonego do pisania wewnętrznych, zapamiętanych procedur dla serwerów baz danych DB2 w języku Basic, zgodnym ze standardem ANSI. Zapamiętane w serwerze bazy danych procedury umożliwiają lokalne wykonywanie skomplikowanych operacji na dużych tabelach i przesyłanie do stacji klienta jedynie wyniku operacji. Zmniejsza to obciążenie sieci i czas odpowiedzi oraz pozwala na ich wspólne używanie przez wiele aplikacji. Za pomocą zapamiętanych procedur realizuje się zwykle ważne operacje określające wspólną politykę, strategię czy reguły działania firmy. W razie potrzeby zmiany tych reguł wystarczy zmienić je tylko w jednym miejscu, zamiast w każdej z aplikacji, która je stosuje.

Pakiet DataBasic jest przeznaczony dla serwerów bazy danych DB2 na OS/2 i AIX (IBM-owski wariant Unixa). Zapamiętane procedury są stosowane szeroko w serwerach baz danych Oracle, Informix i Sybase, natomiast mniej popularne są w bazach DB2.

Novell rezygnuje z Tuxedo

W ramach koncentracji swej działalności na produktach sieciowych, Novell - po sprzedaży WordPerfecta firmie - pozbywa się także swego monitora transakcji Tuxedo, przeznaczonego do zarządzania transakcjami w środowisku przetwarzania rozproszonego. Na podstawie umowy licencyjnej z Novellem nowo powstała firma BEA System Inc. (Sunnyvale, CA) przejmie - na prawach wyłączności - kod źródłowy Tuxedo i będzie go rozwijać dla Unixa i Windows NT.

Novell zakupił Tuxedo od AT&T, korzystając z możliwości zakupu praw do kodu źródłowego Unixa. Monitor transakcji Tuxedo miał 35% udział na rynku aplikacji rozproszonych; mimo to, ze względu na wysokie koszty wspierania systemu przez partnerów, Novell otrzymywał z tej działalności tylko ok. 20 mln USD rocznie, a był zobowiązany utrzymywać ok. 60 programistów.

Głównymi konkurentami Novell Tuxedo w zakresie obsługi transakcji są Transarc z monitorem Encina, AT&T z TopEnd i IBM z CICS. Novell zostawia sobie możliwość używania i rozwijania Tuxedo w systemie NetWare, co może jednak prowadzić do różnicy w wersjach systemu.


TOP 200