Informix dla Windows NT

Informix, jeden z największych producentów systemów zarządzania bazami danych ogłosił w dniu 2 listopada 1993 r. w Cannes, że zaczyna dostarczać nową wersję swego systemu INFORMIX SE dla Windows NT. Jednocześnie firmy Microsoft i Informix poinformowały o współpracy w dziedzinie opracowania narzędzi klient/serwer i promocyjnej sprzedaży pakietu programowego, złożonego z systemu operacyjnego Windows NT Advanced Server oraz systemu zarządzania bazami danych INFORMIX SE 5.01 dla Windows NT.

Informix, jeden z największych producentów systemów zarządzania bazami danych ogłosił w dniu 2 listopada 1993 r. w Cannes, że zaczyna dostarczać nową wersję swego systemu INFORMIX SE dla Windows NT. Jednocześnie firmy Microsoft i Informix poinformowały o współpracy w dziedzinie opracowania narzędzi klient/serwer i promocyjnej sprzedaży pakietu programowego, złożonego z systemu operacyjnego Windows NT Advanced Server oraz systemu zarządzania bazami danych INFORMIX SE 5.01 dla Windows NT.

INFORMIX SE (Standard Engine) jest systemem do zarządzania bazami danych o małej i średniej wielkości, zgodnym z największym systemem INFORMIX OnLine, umożliwiającym zarządzanie w środowisku Unix bazami o wielkościach porównywalnych z bazami na komputerach typu mainframe.

Steve Sommer, wiceprezydent firmy Informix ds. marketingu twierdzi, że podstawowym celem firmy jest dostarczenie jej dawnym i nowym klientom narzędzi ułatwiających im przeniesienie podstawowych aplikacji (business critical) do zdobywającego coraz większe powodzenie środowiska Windows NT i tworzenie aplikacji klient/serwer.

Elementy składowe pakietu

Podstawowe elementy składowe pakietu to system operacyjny Windows NT Advanced Server oraz serwer baz danych INFORMIX SE 5.01 dla Windows NT. Systemy te dostarczają pełnych możliwości tworzenia aplikacji klient/serwer na komputerach wyposażonych w procesory Intel i na komputerach z symetrycznym przetwarzaniem równoległym.

Oprócz tego w skład pakietu wchodzą narzędzia do opracowywania aplikacji klient/serwer:

INFORMIX ESQL/C służący do przygotowywania graficznego interfejsu użytkowego Windows dla części klienckiej aplikacji zarządzania bazami danych.

INFORMIX Client/Server SDK (Software Development Kit) zawierający narzędzia programowe do opracowania aplikacji klient/serwer.

INFORMIX SQL, do opracowywania baz danych; zawiera także niezbędne środki do administrowania bazami.

Łączność z serwerem bazy danych w sieciach zapewnia INFORMIX NET/PC, pozwalający na korzystanie z rozproszonych baz danych przez aplikacje działające na komputerach PC. Sterownik Q+E ODBC Driver dla Informixa umożliwia korzystanie z danych na serwerze przez aplikacje mogące posługiwać się interfejsem ODBC, takie jak np. Microsoft Access czy Visual Basic.

Opracowanie aplikacji klient/serwer dla systemu operacyjnego Windows NT ułatwia kompletne środowisko programowania INFORMIX 4GL, wersja 4.1 dla Windows. Zawiera ono dwa kompilatory: C i kodu pośredniego (ten ostatni wymaga modułu run-time interpretującego p-code w trakcie pracy systemu), moduły do opracowywania formularzy i zapytań, kooperacyjny debugger i inne narzędzia graficzne. INFORMIX 4GL dla Windows jest zgodny z wersją dla Unixa, co ułatwia pisanie aplikacji baz danych dla obydwu środowisk, bez zmian w kodzie.

Pakiet będzie sprzedawany do końca czerwca 1994 r. po promocyjnej cenie -2200 USD (cena składników osobno wynosi ponad 6000 USD).

Informix w Polsce

Ken Coulter, starszy wiceprezydent firmy Informix na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, w rozmowie z dziennikarzem CW stwierdził, że uważa Polskę za rynek na tyle ważny dla produktów Informixa, iż firma zamierza w najbliższych 3-4 miesiącach otworzyć polskie przedstawicielstwo. Aby przybliżyć produkty Informixa polskim użytkownikom firma będzie je systematycznie polonizować.

Przewiduje się, że nowe wyroby Informixa zawierać będą uniwersalne moduły językowe GLS (Global Language Support) pozwalające na przygotowanie aplikacji, dających się łatwo przenosić do dowolnego języka.

W Europie Informix jest jednym z największych dostawców unixowych systemów zarządzania bazami danych, przodując w liczbie udzielonych licencji - 73%, choć nie w sumarycznych obrotach na tym rynku. Oznacza to, że produkty Informixa są relatywnie tanie!


TOP 200