Informix Software podejmuje współpracę z BroadVision.

System bazodanowy Informix Dynamic Server 9 zostanie zintegrowany z oprogramowaniem One-To-One Enterprise 6.0, służącym jako platforma do budowy złożonych aplikacji sieciowych.

Informix Software informuje o podjęciu współpracy z BroadVision w celu zintegrowania oprogramowania Informix Dynamic Server 9 (IDS) z opracowaną przez BroadVision platformą dla e-biznesu o nazwie One-To-One Enterprise 6.0 Jest ona zgodna z Java (J2EE) i służy do budowy personalizowanych serwisów sieciowych. W Polsce z oprogramowania firmy korzysta m.in. serwis Expander.pl. Kolejne wdrożenia systemów BroadVision prowadzone są w PKN Orlen i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Kolejna wersja platformy One-To-One zgodna jest z technologiami JavaBeans, JavaServer Pages oraz standardami COM, CORBA, XML, WML. Producent utrzymuje, że One-To-One Enterprise 6.0 będzie najbardziej otwartą z dostępnych na rynku platform do tworzenia aplikacji dla e-biznesu.

Zobacz również:


TOP 200