Informix OnLine Server 7.1

Nową wersję systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Informix OnLine Server 7.1 udostępniono, dla 11 platform unixowych, od 31 grudnia 1994 r. System zaprezentowano na konferencji prasowej w siedzibie Informix Software Sp. z o.o. 13 stycznia b.r.

Nową wersję systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Informix OnLine Server 7.1 udostępniono, dla 11 platform unixowych, od 31 grudnia 1994 r. System zaprezentowano na konferencji prasowej w siedzibie Informix Software Sp. z o.o. 13 stycznia b.r.

Opracowany w architekturze dynamicznie skalowalnej (Dynamic Scalable Architecture -DSA) jest przystosowany do wykorzystania możliwości wieloprocesorowych systemów unixowych. System Informix OnLine potrafi optymalnie wykorzystać zarówno moc obliczeniową pojedynczego procesora, na którym pracuje w trybie wielowątkowym, systemów SMP, luźno powiązanych zestawów stacji roboczych (cluster), jak i ściśle powiązanych systemów z masową równoległością MPP.

Informix OnLine Server 7.1 na systemach SMP pozwala na realizowanie równoległych zapytań, podział bazy danych na wiele dysków, replikację bazy na jeden serwer zapasowy i dynamiczną konfigurację bazy.

Nowy system stanowi rozwinięcie architektury dynamicznie skalowalnej, dostępnej już od początku 1994 r. na komputerach Sequent z systemem operacyjnym Dynix. Obecnie Informix OnLine Server 7.1 jest dostępny m.in. dla systemów AT&T GIS, HP, IBM, Siemens-Nixdorf, Silicon Graphics i Sun.

Informix OnLine Server 7.1 kosztuje 1500 USD na jednego użytkownika w wersji dla opracowania aplikacji i 1125 USD na użytkownika w wersji uruchomieniowej (run-time) przy minimalnym zakupie licencji dla 5 użytkowników. W Polsce dystrybutorami Informixa są Computer 2000, Prokom i Soft-tronik.


TOP 200