Informatyzujemy się…

Rzeczpospolita zaczyna się komputeryzować... W bankach, na pocztach, w biurach coraz częściej widzimy komputery.

Rzeczpospolita zaczyna się komputeryzować... W bankach, na pocztach, w biurach coraz częściej widzimy komputery. Większość z nich stoi bezczynnie, na innych zaś panienki pracowicie, jednym palcem wstuku-ją dane... Są to dopiero początki powszechnej informatyzacji systemów bankowości, poczty, administracji i innych dziedzin życia publicznego. Mając do wyboru ogromną rozmaitość sprzętu oraz mnogość różnego rodzaju oprogramowania można nie chcący spowodować niezły chaos - niemożność porozumiewania się poprzez stosowanie różnych maszyn i standardów. Jak kupowano sprzęt i oprogramowanie do tej pory - widzimy na przykładach sprzętu stojącego w różnych instytucjach; komputerki "Spectrum" i ośmiobitowe "Amstrady" ukrywane

wstydliwie w szafach instytutów naukowych, komputery PC/XT , które miały służyć do obsługi baz danych na pocztach i w urzędach gminnych.. Kto dziś mówi o sieciach LanLink, OA-Link, itp... ? Próbą opanowania (a właściwie niedopuszczenia do) chaosu informatycznego w administracji państwowej są "Zalecenia" dla Pełnomocników Wojewody do Spraw Informatyki autorstwa Biura Informatyki Administracji Państwowej w URM. Jest to pierwsza próba ujednolicenia sprzętu i oprogramowania oraz usystematyzowania samego procesu informatyzacji. Sądzimy, że ci Czytelnicy, których interesuje skomputeryzowanie własnych przedsiębiorstw i zakupy sprzętowe z tym związane, z zainteresowaniem przeczytają zamieszczone poniżej obszerne fragmenty "Zaleceń".

KOMPUTERY

- komputery PC stojące osobno

Nowe zakupy należy oprzeć o poziom co najmniej AT (80286) z kartą VGA (ze względu na ergonomię pracy i łatwość wyświetlania polskich liter bez interwencji sprzętowych).

- sieć DOS-owa

Należy używać sieci NOVELL ze względu na największe rozpowszechnienie tego rozwiązania. W nowych systemach należy, zależnie od możliwości lokalnych, stosować rozwiązania wielodostępu UNIX - owego. Przy nowych zakupach stosować karty ETHERNET.

- wielodostęp systemu UNIX

Węzły (serwery) są mikrokomputerami 80386 lub minikomputerami, najlepiej opartymi o procesory typu RISC. Terminale alfanumeryczne, podłączone gwiaździście do komputerów, muszą nieć polskie litery na ekranie. Dobrze jest, gdy terminale mają wyjście CENTRONICS (łatwość dołączenia typowej drukarki). Terminalami mogą być również mikro komputery pod DOS - em z użyciem programu emulatora terminala (m.in. VT100 lub VT220). (...) KOMUNIKACJA

- przy nowych inwestycjach lub modernizacjach starych systemów należy uwzględniać możliwość korzystania w niedalekiej przyszłości z ogólnokrajowych sieci komutacji pakietów X.25 (np.: POLPAK, TEL-BANK).

- do zwykłego transferu plików przy niedużej częstotliwości przesłań należy używać połączeń telefonicznych z użyciem modemów wykorzystujących protokoły MNP4 i MNP5.

DANE I BEZPIECZEŃSTWO

- programy aplikacyjne muszą być zaopatrzone w hasła. Dotyczy to zwłaszcza systemu DOS, z natury pozbawionego aparatu uprawnień dostępu i ochrony zasobów.(...)

- przy serwerach baz danych osoby nie uprawnione mogą przebywać tylko w obecności osób uprawnionych. (...)

- kierownik jednostki organizacyjnej wraz ze specjalistą informatykiem ustala częstotliwość wykonywania kopii awaryjnych. Wykonanie ich należy okresowo sprawdzać.

- twórcy lub dostawcy oprogramowania, użytkowego muszą ujawniać formaty plików baz danych i architekturę (wzajemne powiązania i znaczenia pól). Informacja zapisana w bazie musi być możliwa do odczytania bez pośrednictwa dostarczonego oprogramowania.

- w przypadku komputerów DOS - owych sprawdzać dyski programami antywirusowymi: okresowo i przed jakimkolwiek przenoszeniem plików z komputera na komputer. LEGALIZACJA

- wszystkie programy narzędziowe i aplikacyjne muszą być kupowane. Przestrzegać należy zasad licencyjnych, dozwolonych ilości instalacji i kopii awaryjnych oprogramowania.

- istniejące oprogramowanie zagraniczne nabyte przez skopiowanie można nadal używać z uwagi na prawdopodobną amnestię strony zagranicznej w tym zakresie. Nie wolno tego oprogramowania dalej rozpowszechniać. (...)

NOWE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

- bazy danych należy opierać na modelu relacyjnym języka SQ1. (Standard Query Language) (...)

- w bazach danych zapisywać polskie litery w LATIN - 2. (...)

- ujednolicić używane edytory tekstowe (...).

NOWE ZAKUPY SPRZĘTOWE

- modularność architektury PC. W przypadku umów gwarancyjnych zapewnić sobie prawo do rozszerzania konfiguracji z innych niż główny dostawca źródeł, bez utraty praw do gwarancji.

- sprawy zakupu oprogramowania i zakupu sprzętu traktować osobno. Zapotrzebowanie na sprzęt powinno być wynikiem ostatniej fazy prac nad wstępnym projektem, cez.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200