Informatyzacja zabrzańskiego szpitala miejskiego

Szpital Miejski w Zabrzu zostanie wyposażony w system Asseco Medical Management Solutions. Kompleksowa informatyzacja szpitala będzie kosztowała blisko 3 mln zł brutto.

Projekt obejmie kilkanaście modułów o wyspecjalizowanych funkcjonalnościach, wspierających m.in. ruch chorych, przychodnię, blok operacyjny, laboratorium, pracownie diagnostyczne, oddział rehabilitacji oraz aptekę szpitalną. Dodatkowo system usprawni wymianę informacji pomiędzy częścią medyczną a administracyjną szpitala. Dyrekcja szpitala otrzyma nowe narzędzie do efektywnego zarządzanie jednostką na podstawie wyników zaawansowanych analiz.

Informatyzacja szpitala umożliwi wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Cyfryzacja przyspieszy diagnostykę i leczenie, między innymi dzięki temu, że personel medyczny będzie miał bieżący dostęp do danych, a lekarze wyposażeni w tablety będą mogli zlecać badania czy odczytywać wyniki w każdym miejscu placówki. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zobacz również:


TOP 200