Informatyzacja w dobie liberalizacji

Mająca nastąpić w lipcu 2007 r. liberalizacja rynku energetycznego przyniesie rewolucyjne zmiany zarówno dla producentów, dystrybutorów, jak i klientów firm z tego sektora.

Mająca nastąpić w lipcu 2007 r. liberalizacja rynku energetycznego przyniesie rewolucyjne zmiany zarówno dla producentów, dystrybutorów, jak i klientów firm z tego sektora.

Jego przedstawiciele przygotowują się do nich, poszukując rozwiązań mających ułatwiać i optymalizować działanie w nowych warunkach. O zagrożeniach i szansach z tym związanych debatowano podczas zorganizowanej przez firmę Rector konferencji Informatyzacja przedsiębiorstw w dobie liberalizacji rynku. Computerworld był jej patronem.

Zdaniem uczestników konferencji, możliwość zmiany dostawcy energii wymusi zmiany w systemach billingowych, z drugiej jednak strony stwarza wiele okazji do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jedną z propozycji przygotowanych przez firmę Rector dla mających pojawić się na rynku Operatorów Systemu Dystrybucyjnego jest System Zdalnych Odczytów, który ma ułatwić sprawdzanie stanu liczników energii elektrycznej bez konieczności wizyt u klienta. Odczytywanie stanu licznika to podstawowy element procesu dokonywania zmiany sprzedawcy energii. Co więcej, cały proces powinien odbywać się stosunkowo szybko od momentu zgłoszenia. W ciągu nieco ponad tygodnia klient powinien otrzymać fakturę od dotychczasowego sprzedawcy i rozpocząć korzystanie z usług nowego.

System Zdalnych Odczytów, pozwalający na monitorowanie obciążeń w ciągu doby, umożliwia też zaoferowanie klientom zmiennej ceny energii. Dane gromadzone w systemie mogą posłużyć do prowadzenia precyzyjnych analiz związanych z zachowaniami klientów, czy zużyciem energii na danym obszarze, co ułatwia integracja systemu z oprogramowaniem typu GIS. System umożliwia również świadczenie energetycznych usług pre-paid.

Budowa systemu pozwala na komunikację operatora z dowolnym urządzeniem. Możliwa jest zatem jego zdalna kontrola, w tym włączanie i wyłączanie dopływu prądu.

Podczas konferencji zaprezentowano także najnowsze rozwiązania GIS oferowane przez firmę ESRI oraz liczniki energii i współpracujące z nimi urządzenia firmy Lumel. Prezentacji wykorzystywanych rozwiązań informatycznych dokonały również firmy Enion i Energa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200