Informatyzacja priorytetem

Informatyzacja oraz innowacyjność będą należały do najważniejszych priorytetów rozwojowych wspieranych ze środków europejskich w latach 2007-2013 - zadeklarowała Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, na konferencji z okazji pierwszej rocznicy utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).

Informatyzacja oraz innowacyjność będą należały do najważniejszych priorytetów rozwojowych wspieranych ze środków europejskich w latach 2007-2013 - zadeklarowała Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, na konferencji z okazji pierwszej rocznicy utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).

Jej zdaniem, w kolejnym okresie wydatkowania funduszy europejskich trzeba zwrócić uwagę na te projekty, których realizacja obecnie idzie słabiej, a które są ważne z punktu widzenia perspektyw rozwoju kraju. Do najważniejszych zadań związanych z informatyzacją zaliczono m.in. udostępnienie rejestrów państwowych w formie elektronicznej, projekt eDeklaracje i dowody osobiste z . Wspierany będzie także rozwój dostępu do szerokopasmowego Internetu.


TOP 200