Informatyzacja ceł za 153 mln zł

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską, określiło koszty informatyzacji służb celnych w 2003 r. Gdyby nie grudniowa interpelacja posła Tadeusza Jarmuziewicza (PO), być może jeszcze długo czekalibyśmy na konkretną odpowiedź.

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską, określiło koszty informatyzacji służb celnych w 2003 r. Gdyby nie grudniowa interpelacja posła Tadeusza Jarmuziewicza (PO), być może jeszcze długo czekalibyśmy na konkretną odpowiedź.

Informatyzacja ceł za 153 mln zł

Koszty wdrożenia systemów informatycznych w administracji celnej w 2003 r.

Notabene posłowie coraz częściej korzystają z interpelacji, aby uzyskać informacje, które powinny być podawane do publicznej wiadomości. Wiesław Ciesielski, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na interpelację oszacował tegoroczne koszty informatyzacji resortu na prawie 214 mln zł, z czego 61 mln zł pochłonie koszt eksploatacji systemów celno-skarbowych i sieci WAN. Unia Europejska z funduszów PHARE dołoży do projektów IT w administracji celno-skarbowej 33 mln zł.

W kwietniu 2002 r., gdy powstawała strategia informatyzacji resortu finansów, była jeszcze mowa o całkowitej integracji służb celnych i podatkowych. Teraz - zgodnie z duchem projektu ustawy o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych - mają działać oddzielnie izby celne i skarbowe. Przy okazji celnicy zyskali nowe uprawnienia. Będą pobierać również akcyzę na rynku wewnętrznym, w czym pomoże im Zefir.

W odpowiedzi na interpelację Wiesław Ciesielski, wymieniając kwoty przeznaczane na IT, nie wspomina o tym, że podpisanie umowy na budowę np. systemu Celina musi się wiązać z bezzwłocznym ogłaszaniem przetargów na sprzęt komputerowy. Wystarczy przejrzeć biuletyny zamówień publicznych, by przekonać się, że minimum trzy miesiące zajmuje Departamentowi ds. Informatyzacji Resortu Finansów przeprowadzenie procedury przetargowej. Trzeba jeszcze uwzględnić czas potrzebny na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ministerstwo planuje dofinansowanie niektórych projektów informatycznych pieniędzmi z PHARE. Oznacza to, że zamierza przeprowadzić przetargi wg procedur unijnych, za które odpowiada Jednostka Finansująco-Kontraktująca Funduszu Współpracy. Tymczasem na stronach UE nie ma nawet zapowiedzi tych przetargów. Za kilka miesięcy posłowie będą zapewne znowu pytać, dlaczego służby celno-skarbowe nie są przygotowane do akcesji.

Z odpowiedzi resortu finansów na interpelację poselską wynika, że plany ministerstwa na ten rok nie obejmują kilku systemów, które powinny działać w dniu akcesji, m.in. systemu harmonogramowania rejestracji i monitorowania pomocy, aplikacji do wymiany informacji o płatnikach VAT, systemu monitoringu i kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz systemów do wspomagania budżetu i finansów publicznych.


TOP 200